Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว120,7318,8102,64311,45398-98
2นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,4393,5861,0764,66242-42
3นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน115,7506,6932,0088,701117-117
4นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินธนู178,64533,42410,02743,451139-139
5นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน114,6656,2321,8698,10186-86
6นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า16,9752,9648893,853332356
7นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น111,2804,7941,4386,232-4646
8นางสาวศุภนา ด้วงศรีงานเย็บเสื้อผ้า119,6188,3372,50110,838-5454
9นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ126,13711,1083,33214,44013871209
10นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห19,3763,9841,1955,17965-65
11นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน116,8007,1402,1429,28286-86
12นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว123,74610,0923,02713,119100-100
13นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,4843,6061,0814,68739-39
14นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า17,8003,3159944,309312354
15นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน115,9006,7572,0278,784118-118
16นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น19,5804,0711,2215,292-5151
17นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเบ็บเสื้อผ้า13,8571,6394912,130-5454
18นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ124,85110,5613,16813,72910373176
19นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน17,0002,9758923,86784-84
20นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว118,9128,0372,41110,448102-102
21นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม110,4324,4331,3305,76342-42
22นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า19,3503,9731,1925,165372562
23นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน16,1502,6137843,397129-129
24นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น17,6403,2479744,221-5050
25นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า110,9604,6581,3976,055-5555
26นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินธนู126,38511,2133,36414,577162-162
27นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิีฟช๊อบ127,42511,6553,49615,15112575200
28นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน16,3002,6778033,48084-84
29นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว127,06611,5033,45014,953102-102
30นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม16,42412,7302,73142-42
31นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานพรมเช็ดเท้า17,9253,3681,0104,378372562
32นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน17,8003,3159944,309129-129
33นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น16,1802,6267873,413-5050
34นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อ16,1362,6077823,389-5555
35นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินธนู11,02043313056382-82
36นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป119,1958,1582,44710,60512575200
37นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห111,5204,8961,4686,36465-65
38นายศุภกร ธัญวงศ์งานอวน14,1651,7705312,30169-69
39นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว119,3388,2182,46510,68398-98
40นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม16,3302,6908073,49738-38
41นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า13,2001,3604081,768342357
42นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน19,1503,8881,1665,054137-137
43นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น16,0002,5507653,315-4949
44นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า116,1046,8442,0538,897-5151
45นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช๊อป123,1179,8252,94712,77212377200
46นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว129,72012,6313,78916,420104-104
47นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม110,2994,3771,3135,69039-39
48นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า14,3501,8485542,402302151
49นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน110,3504,3981,3195,717147-147
50นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น16,2702,6647993,463-5151
51นางศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า18,6403,6721,1014,773-4646
52นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป138,99516,5734,97121,54410479183
53นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินทธนู110,8304,6021,3805,98282-82
54นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห16,4442,7388213,55965-65
55นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บร่ม11,9968482541,10235-35
56นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน111,9005,0571,5176,57480-80
57นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว122,8829,7262,91712,643110-110
58นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,0493,4201,0264,44643-43
59นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า111,3974,8431,4536,296412768
60นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน18,3253,5381,0614,599174-174
61นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น14,4101,8745622,436-5555
62นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเสื้อผ้า112,8965,4801,6447,124-5757
63นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป146,22219,6445,89325,53717388261
64นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งายเย็บร่ม14,6331,9695902,559-1515
65นายศุภกร ธัญวงศ์งานอวน114,7006,2471,8748,12178-78
66นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว121,9359,3222,79612,118127-127
67นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า16,8902,9288783,806392059
68นางสาศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า111,5204,8961,4686,364-5454
69นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิีฟช็อบ110,0324,2631,2795,54213185216
70นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน110,5004,4621,3385,80089-89
71นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว19,1973,9081,1725,080130-130
72นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,7443,7161,1144,83045-45
73นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห112,4325,2831,5856,86865-65
74นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า110,5054,4641,3395,803393069
75นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า15,7602,4487343,182-5454
76นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป112,1725,1731,5516,72413185216
77นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน117,5007,4372,2319,66893-93
78นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว127,37711,6353,49015,125130-130
79นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,8593,7651,1294,89445-45
80นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห19,2733,9411,1825,12365-65
81นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า14,8502,0616182,679393069
82นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า117,2087,3132,1949,507-5454
83นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ปช๊อป132,27113,7154,11417,82916685251
84นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน117,5007,4372,2319,66893-93
85นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว119,3118,2072,46210,669114-114
86นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม16,8672,9188753,79341-41
87นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห17,6823,2649794,24366-66
88นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า14,7252,0086022,610352661
89นางศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า15,8322,4787433,221-5151
90นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ124,02410,2103,06313,273160104264
91นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น14,0501,7215162,23765-65
92นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน13,7501,5934782,071174-174
93นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน117,5007,4372,2319,668128-128
94นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว114,9376,3481,9048,252114-114
95นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม16,5322,7768323,60841-41
96นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า14,8252,0506152,665462470
97นางศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า111,5204,8961,4686,364-5454
98นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ19,9134,2131,2635,476167104271
99นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น13,0751,3063921,69836-36
100นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน110,3504,3981,3195,717174-174
รวมทั้งสิ้น(100 แห่ง)1,316,584556,785169,735726,5207,1342,3049,438