Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดหนองคาย
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางไพริน สุขประทุมประกอบดอกไม้ประดิษฐ์5,8767,8893,3721,0124,384-5454
2นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยถักอวน1404,9002,0956282,723117-117
3นางสาวญานิสา พลพนาการเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น1671,336571171742-1010
รวมทั้งสิ้น(3 แห่ง)14,1256,0381,8117,84911764181