Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ขวัญเรือน จักสาน6625,8442,498-2,49855-55
2นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค2,51132,64313,954-13,954598-598
3วีระเดชพับกระดาษทอง2211,657708-70893-93
4วีระเดชประกอบแผ่นทอง887,0763,024-3,02493-93
5มาโนชพับถุงกาแฟ172,3008,6153,682-3,68244-44
6หจก. ป เจริญวิเศษจักสาน7615,8792,513-2,51353-53
7นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค2,68434,89214,915-14,915499-499
8มาโนชพับถุงกาแฟ120,8006,0402,582-2,58249-49
9วีระเดชพับกระดาษทอง68510218-21895-95
10วีระเดชทองวิทยาศาสตร์665,3262,276-2,27695-95
11ขวัญเรือนจักสาน6185,5472,371-2,37152-52
12นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค3,01339,16916,774-16,774610-610
13มาโนชพับถุงกาแฟ132,4006,6202,830-2,83049-49
14วีระเดชพับกระดาษทอง1951,464625-62591-91
15วีระเดชทองวิทยาศาสตร์655,2002,223-2,22391-91
16ขวัญเรือนจักสาน6655,1412,197-2,19755-55
17นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค2,51132,64313,954-13,95462238660
18มาโนชพับถุงกาแฟ99,1004,9552,118-2,1185251103
19วีระเดชพับกระดาษทอง3032,286977-97791-91
20วีระเดชทองวิทยาศาสตร์14611,7125,006-5,00691-91
21ขวัญเรือนจักสาน7117,3403,137-3,13752-52
22นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค3,31843,13418,439-18,43964536681
23มาโนชพับถุงกาแฟ179,1008,9553,828-3,8289337130
24วีระเดชทองวิทยาศาสตร์14411,5404,933-4,93385-85
25ขวัญเรือนจักสาน6245,8872,516-2,51652-52
26นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค2,28729,73112,709-12,70964532677
27มาโนชพับถุงกาแฟ175,0008,7503,740-3,7409242134
28วีระเดชพับกระดาษทอง5063,7951,622-1,62283-83
29ขวัญเรือนจักสาน2412,9701,269-1,26952-52
30นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค4,50058,50025,008-25,00867632708
31มาโนชพับถุงกาแฟ114,3005,7152,443-2,443514495
32นิธิรุจน์ประกอบหัวไฟแช็ค2,62434,11214,582-14,58265536691
33มาโนชพับถุงกาแฟ74,7003,7351,596-1,596514596
รวมทั้งสิ้น(33 แห่ง)447,383191,267-191,2676,7103937,103