Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ130,96512,5985,9841,7957,779123-123
2นางสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ153,0005,3555,9847556,739127-127
3นายณัฐพงศ์ สุทินงานพับถุงกระดาษ-----127-127
4นายณรงค์ เบญจขจรเดชไฟประดับ24,5889,8354,6211,3866,00737-37
5นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ143,06411,9735,6371,6917,328177-177
6นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ209,5009,5524,4871,3465,83395-95
7นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ199,1748,6014,0351,2105,24588-88
8นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา433441364918531-31
9นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ97,88013,3336,3331,8998,23288-88
10นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ21,2001,7828312491,08055-55
11นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ105,2813,6841,7305192,24986-86
12นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่2142,00019,9505,98525,93510-10
13นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ132,53511,7265,5691,6707,23955-55
14นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ119,9554,1981,9745922,56640-40
15นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม6,0003,0001,4054211,82660-60
16นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ132,6354,6422,1856552,84060-60
17นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ146,7867,2093,3841,0154,399125-125
18นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ166,2178,2263,8671,1605,027105-105
19นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ129,63012,2095,7991,7397,538128-128
20นางสาวรตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ170,6345,9722,8068423,648131-131
21นายณัฐพงศ์ สุทินงานพับถุงกระดาษ-----43-43
22นายณรงค์ เบญขจรเดชไฟประดับ15,8966,3582,9908973,88753-53
23นายอดุลย์ โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ147,40512,6385,9531,7867,739172-172
24นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ152,91510,4534,9151,4746,38993-93
25นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ146,8759,9544,6781,4036,08189-89
26นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา1731,38464219283429-29
27นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ78,75011,3575,3941,6187,01287-87
28นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ24,1002,0989812941,27553-53
29นายสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ118,8824,1601,9565862,54284-84
30นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่2142,00019,9505,98525,93510-10
31นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ143,53511,3235,3781,6136,99150-50
32นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ280,4009,8144,6161,3856,00139-39
33นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม9,0004,5002,1126332,74555-55
34นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ191,5177,0793,3279984,32556-56
35นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ97,4556,2182,9238773,800128-128
36นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ173,1139,2084,3291,2985,627105-105
37นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ147,11614,2416,7642,0298,793125-125
38นางสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ154,5005,4072,5387613,299128-128
39นายณัฐพงศ์ สุทินงานพับถุงกระดาษ-----43-43
40นายณรงค์ เบญจขจรเดชไฟประดับ24,9039,9614,6811,4046,08548-48
41นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ204,49516,4797,7772,33310,110165-165
42นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ157,2177,9513,7371,1214,85881-81
43นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ157,3957,9313,7271,1184,84585-85
44นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา2542,0329502851,23531-31
45นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ78,28011,6665,5411,6627,20391-91
46นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ18,4001,59574222296451-51
47นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ100,1773,5061,6454932,13891-91
48นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่1938,00018,0505,41523,46510-10
49นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ124,52010,6425,0551,5166,57146-46
50นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ313,25410,9635,1571,5476,70440-40
51นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม3,0001,50069720990643-43
52นางำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ182,2906,0722,8548563,71050-50
53นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ160,2067,5953,5721,0714,643134-134
54นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ123,5327,4953,5251,0574,582110-110
55นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ113,07011,3005,3671,6106,977130-130
56นางสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ165,5705,7942,7271,6104,337123-123
57นายณัฐพงศ์ สุทินงานพับถุงกระดาษ-----20-20
58นายณรงค์ เบญจขจรเดชไฟประดับ10,5034,2011,9755922,56745-45
59นายอดุลย์ โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ233,39319,2869,1112,73311,844182-182
60นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ127,0359,0714,2631,2795,54287-87
61นายนิวัฒน์ สีใวเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ106,6638,2733,8841,1655,04991-91
62นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา504001905724727-27
63นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ68,3809,7744,6431,3926,03590-90
64นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ15,3001,28759617877450-50
65นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ117,6034,1161,9355802,51578-78
66นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่1836,00017,1005,13022,23010-10
67นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ96,1258,3063,9451,1835,12851-51
68นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ177,6476,3913,0059013,90643-43
69นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม2,0001,00046013859855-55
70นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ128,0654,8642,2856852,97056-56
71นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ84,4636,6023,1069314,037144-144
72นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ81,6996,6993,1529454,097114-114
73นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ138,18013,7166,5151,9548,469135-135
74นางสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ170,9655,9832,8128433,655119-119
75นายณรงค์ เบญจขจรเดชไฟประดับ9,5833,8331,8005402,34048-48
76นายอดุลย์ โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ247,24319,2859,1102,73311,843189-189
77นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ169,73510,3424,8621,4586,32088-88
78นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ180,15711,1515,2461,5746,82092-92
79นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา745922818436530-30
80นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ72,99010,9625,2071,5626,76988-88
81นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ23,1002,5141,1743531,52750-50
82นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ82,6192,8911,3584071,76588-88
83นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่2244,00020,9006,27027,17010-10
84นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ127,90511,1525,2971,5896,88648-48
85นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ71,9502,5181,1813541,53543-43
86นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม6,2003,1001,4574371,89454-54
87นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ108,0505,2202,4547363,19053-53
88นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ154,2819,5344,4791,3435,822135-135
89นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ162,79511,9865,6431,6937,336100-100
90นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ107,29510,3314,9071,4726,379138-138
91นางสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ208,5007,3913,4751,0424,517116-116
92นายณรงค์ เบญจขรเดชไฟประดับ-----50-50
93นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ204,53116,1097,6012,2809,881185-185
94นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ141,4948,7964,1331,2405,37392-92
95นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ133,0128,0703,7881,1364,92494-94
96นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา-----29-29
97นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ75,5759,9914,7451,4236,16894-94
98นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ31,0003,4421,6204862,10658-58
99นายสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ72,7082,5441,1933581,55191-91
100นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่1938,00018,0505,41523,46510-10
101นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ149,07012,2375,8121,7437,55557-57
102นายสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ150,6005,2712,4787433,22143-43
103นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม4,0002,0009352801,21553-53
104นายสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ125,1325,1202,4077223,12953-53
105นายพลชวีร์ ทองโสภากระชอนตักปลา601205717748-8
106นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ115,1466,6723,1349404,074142-142
107นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ104,6566,9813,2819844,265116-116
108นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ130,67513,1556,2481,8748,122165-165
109นาวสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ230,3008,0603,7881,1364,924143-143
110นายณรงค์ เบญจขรเดชไฟประดับ-----18-18
111นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ253,51721,75110,2823,08413,366200-200
112นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ221,03215,4557,2912,1879,478109-109
113นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ200,04713,7666,4881,9468,434109-109
114นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา2081,6647752321,00727-27
115นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ91,36713,5946,4571,9378,39492-92
116นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ30,0003,3221,5634692,03255-55
117นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ122,8734,3002,0226062,62888-88
118นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่2244,00020,9006,27027,17010-10
119นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ143,50013,0166,1821,8548,03665-65
120นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ89,1653,5161,6504952,14550-50
121นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม5,4002,7001,2673801,64764-64
122นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ189,1157,5943,5721,0714,64357-57
123นายพลชวีร์ ทองโสภา กระชอนตักปลา3006002858537016-16
124นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ169,1809,2694,3571,3075,664159-159
125นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ212,42311,3795,3551,6066,961105-105
126นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ132,85211,0945,2691,5806,849140-140
127นางสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ180,7886,3432,9838943,877137-137
128นาย ณรงค์ เบญจขจรเดชไฟประดับ-----38-38
129นาย อดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ133,7459,1014,2781,2835,561193-193
130นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ170,0548,6224,0501,2155,265104-104
131นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ178,6019,0554,2561,2765,532113-113
132นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา 504001905724724-24
133นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ72,54210,6385,0531,5156,56888-88
134นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ13,7001,51970621291856-56
135นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ116,2704,0691,9125732,48587-87
136นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่ 2142,00019,9505,98525,93510-10
137นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ111,0409,6174,5681,3705,93861-61
138นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ173,3288,6934,0891,2265,31549-49
139นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม 6,5003,2501,5284581,98658-58
140นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ112,3606,2242,9268773,80355-55
141นายพลชวีร์ ทองโสภากระชอนตักปลา 46092043713156814-14
142นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ65,2203,8311,7995392,338154-154
143นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ167,8915,8502,7538263,579110-110
144นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ174,6107,3373,4851,0454,530159-159
145นาวสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ250,6208,7714,1261,2375,363131-131
146นายณรงค์ เบญจขรเดชไฟประดับ135,0005,4002,5357603,29547-47
147นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ70,8985,7052,6808043,484192-192
148นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ142,2988,3053,9051,1715,076105-105
149นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ142,9198,4633,9801,1945,174110-110
150นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา10080038011449423-23
151นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ53,1216,8353,2479744,22189-89
152นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ4,7004982367030654-54
153นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ64,3552,2521,0543161,37083-83
154นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่1836,00017,1005,13022,23010-10
155นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ81,4407,1573,3991,0194,41860-60
156นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ138,7965,1102,4027203,12251-51
157นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม-----63-63
158นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ65,1423,0621,4394311,87055-55
159นายพลชวีร์ ทองโสภากระชอนตักปลา3256503089240014-14
160นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ55,0064,5102,1176352,752151-151
161นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ98,4876,0962,8668593,725110-110
162นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ84,0017,3343,4841,0454,529133-133
163นาวสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ187,3556,6043,1029304,032119-119
164นายณรงค์ เบญจขรเดชไฟประดับ145,6005,8242,7368203,55653-53
165นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ154,55412,2805,7831,7347,517178-178
166นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ88,1964,4212,0806242,704101-101
167นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ85,4364,2141,9815942,575103-103
168นายกมล ภูธรภักดี แปรงขัดเงา10080038011449423-23
169นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ40,6005,5622,6427923,43487-87
170นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ8,90094344813458251-51
171นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ47,6271,6667762331,00982-82
172นางสุรีย์พร ทิมโต เบเกอรี่2142,00019,9505,98525,93510-10
173นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ133,54011,4055,4171,6257,04262-62
174นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ120,9854,2341,9915972,58849-49
175นางสาวชนภัทร ขันยอด ที่คาดผม5,2002,6001,2203661,58658-58
176นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ68,0382,3811,1163341,45066-66
177นายพลชวีร์ ทองโสภา กระชอนตักปลา49599047014161113-13
178นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ83,8893,4461,6224862,108154-154
179นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ101,4143,8381,8035402,343104-104
180นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ75,9297,6333,6251,0874,712141-141
181นาวสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ185,0556,6173,1089324,040121-121
182นายณรงค์ เบญจขรเดชไฟประดับ88,3029,4004,4151,3245,73969-69
183นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ199,71012,5165,8951,7687,663170-170
184นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ150,8605,7862,7188153,53385-85
185นายนิวัฒน์ สีใสเขียวงานพับถุงกระดาษ141,5515,4532,5607683,32888-88
186นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา10080038011449428-28
187นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ50,1607,6693,6431,0924,73595-95
188นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ20,9002,3021,0783231,40156-56
189นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ-----89-89
190นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่1938,00018,0505,41523,46510-10
191นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ125,51011,2475,3421,6026,94461-61
192นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ105,4214,4312,0846252,70948-48
193นางสาวชนภัทร ขันยอด ที่คาดผม6,2003,1001,4574371,89453-53
194นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ113,4144,3242,0346102,64454-54
195นายพลชวีร์ ทองโสภากระชอนตักปลา6301,26058317575813-13
196เชาวลิต พัฒน์บวร เย็บผ้าวน3,0504572176528211-11
197นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ139,5906,1052,8708613,731130-130
198นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ151,1006,6333,1169344,050105-105
199นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ108,4899,0286,0038576,860152-152
200นาวสาวรัตน์ชนก กล่อมเมฆงานพับถุงกระดาษ320,36511,3537,4801,0688,548139-139
201นายณรงค์ เบญจขรเดชไฟประดับ83,70015,0129,9121,41611,32869-69
202นายชรินทร์ อยู่สวรรค์แพ็คถุงมือ8,8223,5282,3183312,64930-30
203นายอดุลย์ชัย โควานิชเจริญงานพับถุงกระดาษ207,12514,4489,5381,36210,900164-164
204นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ67,3914,9143,2334613,69478-78
205นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ73,8305,2983,4884983,98687-87
206นายกมล ภูธรภักดีแปรงขัดเงา-----26-26
207นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ49,6807,9175,2647526,01694-94
208นางจารุวรรณ ทิพย์ทิพากรงานพับถุงกระดาษ33,7003,7082,4373482,78563-63
209นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ-----88-88
210นางสุรีย์พร ทิมโตเบเกอรี่2040,00026,6003,80030,40010-10
211นายปวิตร์ พันธจารุนิธิงานพับถุงกระดาษ133,88013,0788,6971,2429,93964-64
212นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ176,9637,5144,9417055,64652-52
213นางสาวชนภัทร ขันยอดที่คาดผม5,0002,5001,6412341,87558-58
214นางสำราญ ซื่อตรงงานพับถุงกระดาษ122,2955,1103,3634803,84363-63
215นายพลชวีร์ ทองโสภากระชอนตักปลา5131,0266619475511-11
216เชาวลิต พัฒน์บวรเย็บผ้าวน11,0001,6501,0971561,25313-13
217นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ73,8994,3592,8704103,28098-98
218นายนิวัฒน์ สีใสเพ็ชรงานพับถุงกระดาษ73,6094,1052,7023863,088100-100
รวมทั้งสิ้น(218 แห่ง)1,797,178881,918248,2041,130,12217,323-17,323