Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำพิเศษธนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1S&T Footwear2018เย็บรองเท้า35,083106,24443,87413,16257,036256-256
2ตุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ73327,12113,5604,06817,62825-25
3คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ27,2454,2172,1086322,74012-12
4คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ27,2454,2172,1086322,74012-12
5บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ129,30523,63211,8163,54415,36059-59
6บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ69,0058,2804,1401,2425,38236-36
7คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ105,49017,4558,7272,61811,34543-43
8คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ117,31018,8909,4452,83312,27845-45
9คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า8,08144,57922,2896,68628,97596-96
10คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า8,08144,57922,2896,68628,97596-96
11คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ772,85319,5679,7832,93512,718209-209
12คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ9422,1421,0713211,39223-23
13คุณสุรเดช รัตนชันแสงพับถุงกระดาษ50,5706,0683,0349103,94445-45
14บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ140,38411,8505,9251,7777,70286-86
15คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ81,6228,2524,1261,2375,36354-54
16คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์198,56011,8115,9051,7717,67689-89
17คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า6,22917,7528,8762,66211,53840-40
18บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก454,1539,0834,5411,3625,90345-45
19คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า6,08718,4949,2472,77412,021101-101
20คุฯสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ75,1809,0214,5101,3535,86390-90
21คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี652,1631,0813241,40541-41
22คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า20,11857,34328,6718,60137,272277-277
23คุณกิตติ ดินสุธาเย็บรองเท้า18,90753,88426,9428,08235,024216-216
24คุณกิตติ ดินสุธาเย็บรองเท้า18,90753,88426,9428,08235,024216-216
25คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ157,18010,9985,4991,6497,148121-121
26คุณณัฏฐ์นนท์ ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู160,0159,7034,8511,4556,30629-29
27บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ387,32448,41524,2077,26231,469273-273
28อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่-2,550,646163,10148,034211,13567-67
29S&T Footwear2018เย็บรองเท้า27,42070,55335,27610,58245,858302-302
30คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ60022,20011,1003,33014,43062-62
31คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ20,7553,1461,5734712,04460-60
32บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ156,99924,70912,3543,70616,060100-100
33บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ44,4505,3342,6678003,46760-60
34คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ99,54916,0858,0422,41210,454110-110
35คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ104,37917,4568,7282,61811,34690-90
36คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า6,85641,54420,7726,23127,003102-102
37คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ782,77329,02014,5104,35318,863282-282
38คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,2053,7501,8755622,43731-31
39คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ51,9706,2363,1189354,05346-46
40บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ198,40514,3577,1782,1539,331100-100
41คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ82,7278,3294,1641,2495,41353-53
42คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์142,66010,2515,1251,5376,662123-123
43คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า5,09014,5067,2532,1759,42875-75
44บริษัทแพนสยามประกอบพุกเหล็ก80,2761,6058022401,04251-51
45คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า1,9485,5512,7758323,60750-50
46คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ77,8508,3824,1911,2575,448131-131
47คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี862,6821,3414021,74351-51
48คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า27,48453,60126,8008,04034,840265-265
49คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า19,56257,17828,5898,57637,165281-281
50คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ106,7807,1993,5991,0794,678186-186
51คุณณัฏฐ์นนท์ ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู198,52710,4675,2331,5706,803112-112
52บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ301,11337,63918,8195,64524,464242-242
53งานอาหารปรุงและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,495,160144,83042,613187,44363-63
54S&T Footwear2018เย็บรองเท้า32,64681,87940,93912,28153,220288-288
55คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ41515,3557,6772,3039,98053-53
56คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ21,9803,3531,6765022,17830-30
57บริษัทเวิลด์ออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ153,83524,75612,3783,71316,09180-80
58บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ41,0054,9202,4607383,19850-50
59คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ71,05211,8285,9141,7747,68890-90
60คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ91,00515,5897,7942,33810,13270-70
61คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า6,52439,21519,6075,88225,48993-93
62คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ928,14724,50012,2503,67515,925255-255
63คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,0853,2551,6274882,11533-33
64คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ44,6155,3532,6768023,47849-49
65บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ154,22214,4797,2392,1719,410109-109
66คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ128,50913,0286,5141,9548,46853-53
67คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์90,9007,6853,8421,1524,994131-131
68คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า6,00217,3048,6522,59511,24738-38
69บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก439,1428,7824,3911,3175,70857-57
70คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า5,39115,3647,6823,62111,303102-102
71คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ106,90311,1085,5541,6607,214148-148
72คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี772,4971,2483741,62251-51
73คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า17,12148,79624,3987,31931,717253-253
74คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า26,36076,87138,43511,53049,965297-297
75คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ164,26011,6175,8081,7427,550209-209
76คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจอะหลั่ยประตู181,8709,1974,5981,3795,977113-113
77บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ282,48935,31117,6555,29622,951233-233
78คุณสังเวียนพับถุงกระดาษ216,0005,4002,7008103,51031-31
79งานปรุงอาหารและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,325,952130,88638,570169,45652-52
80S&T Footwear2018เย็บรองเท้า28,24476,04838,02411,40749,431292-292
81คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า2,7427,8143,9071,1725,07978-78
82คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ72,5508,7064,3531,3055,658128-128
83คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี331,08554216270412-12
84คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า11,55732,93916,4694,94021,409259-259
85คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า16,56547,21323,6067,08130,687261-261
86คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ150,89010,6555,3271,5986,925182-182
87คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจอะหลั่ยประตู115,6759,5594,7791,4336,21270-70
88บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ303,26237,90718,9535,68624,639219-219
89คุณสังเวียน พับถุงกระดาษ392,7009,8174,9081,4726,38050-50
90คุณพลอยนภัสพับถุงกระดาษ32,9104,4652,2326692,90176-76
91อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,163,920117,88435,292153,17651-51
92S&T Footwear2018เย็บรองเท้า30,10677,08738,54311,56350,106234-234
93คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ64924,05012,0253,60715,63238-38
94คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ27,7254,1582,0796232,70216-16
95บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ174,94030,58515,2924,58719,87975-75
96บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ43,6055,2322,6167843,40021-21
97คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ81,40513,3396,6692,0008,66931-31
98คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ97,59015,4217,7102,31310,02336-36
99คุณสังเวียนพับถุงกระดาษ142,8603,5711,7855352,3209-9
100คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า4,53424,28312,1413,64215,783117-117
101คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ614,93718,4749,2372,77112,008202-202
102คุณสหทัศน์ นันทสุภาพวงกุญแจ8332,4991,2493741,62326-26
103คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ44,1955,3032,6517953,44633-33
104บริษัทนารายณ์ซูปเปอร์แมคพับถุงกระดาษ198,58016,9608,4802,54411,024110-110
105คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ83,3308,5134,2561,2765,53258-58
106คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์118,9719,6244,8121,4436,25595-95
107คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า9,24226,33913,1693,95017,11950-50
108บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก179,1543,5831,7915372,32863-63
109คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า7,83423,59211,7963,53815,33493-93
110คุณนภาพร หมีเงินพับถุงกระดาษ25,7302,1811,0903271,41771-71
111คุณสังคม ปิยยศทิพย์พับถุงกระดาษ87,7009,6684,8341,4506,28481-81
112คุณพิชรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี782,6921,3464031,74912-12
113คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า18,32152,21626,1087,83233,940200-200
114คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า18,32152,21626,1087,83233,940200-200
115คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า21,15162,36731,1839,35540,538190-190
116คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ159,46010,9465,4231,6267,049134-134
117คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒกุลกิจอะหลั่ยประตู205,59311,0705,5351,6607,195134-134
118คุณพลอยนภัสพับถุงกระดาษ29,6003,7001,8505552,40571-71
119บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ285,35835,66917,8345,35023,184198-198
120S&T Footwear2018เย็บรองเท้า41,527111,16955,58416,67572,259200-200
121คุณศิวะ ธำรงวรพรงานเย็บฟองน้ำ49518,3159,1572,74711,90435-35
122คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ8,2501,2576181858033-3
123บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ230,87539,93619,9685,99025,95883-83
124คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ114,86518,9369,4682,84012,30846-46
125คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ104,28516,9718,4852,54511,03037-37
126คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า2,65621,93610,9683,29014,258108-108
127คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ1,011,98129,84013,4704,02617,496202-202
128คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ7212,1631,0813241,40527-27
129คุณสุรเดช รัตนชันแสงพับถุงกระดาษ56,4166,7693,3841,0154,39942-42
130คุณสุรเดช รัตนชันแสงพับถุงกระดาษ56,4166,7693,3841,0154,39942-42
131บริษัทนารานณ์ซูปเปอร์แมคพับถุงกระดาษ141,32613,7626,8813,44010,32183-83
132คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ104,45110,7345,3671,6106,97752-52
133คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์71,9508,3264,1631,2485,41198-98
134คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า8,75616,9718,4852,54511,03037-37
135บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก329,8726,5973,2989894,28760-60
136คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า9,51529,34414,6724,40119,07379-79
137คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า9,51529,34414,6724,40119,07379-79
138คุณนภาพร หมีเงินพับถุงกระดาษ28,0601,6638312491,08037-37
139คุณสังคม ปิยยศพับถุงกระดาษ43,9005,2682,6347903,42437-37
140คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี652,2361,1183351,45342-42
141คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า22,66064,72632,3639,70842,071248-248
142คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า22,66064,72632,3639,70842,071248-248
143คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า19,90355,78027,8908,36736,257172-172
144คุณธงชัย คำวัลศักดิ์พับถุงกระดาษ143,6659,2834,6411,3926,033137-137
145คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจอะหลั่ยประตู257,28616,7708,3852,51510,90053-53
146คุณพลอยนภัสพับถุงกระดาษ26,7503,4861,7435222,26545-45
147บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ363,97445,49622,7486,82429,572212-212
148อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,423,490345,155103,546448,70150-50
149S&T Footwear2018เย็บรองเท้า17,92045,26522,6326,78929,421207-207
150คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ51519,0559,5272,85812,38562-62
151คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ5,33079939911951830-30
152บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ92,02514,3547,1772,1539,33060-60
153คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ51,6408,8764,4381,3315,76960-60
154คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ33,0305,1522,5767723,34852-52
155คุณชายพับถุงกระดาษ22,2403331664921530-30
156คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ998,21027,70913,8544,15618,010263-263
157คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ5801,7408702611,13126-26
158คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ72,0108,6414,3201,2965,61650-50
159บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ181,55512,4066,2031,8608,06370-70
160คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ56,2345,9712,9858953,88046-46
161คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์45,5656,1263,0639183,981127-127
162คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า11,32232,51216,2564,87621,132114-114
163คุณนภาพรพับถุงกระดาษ8,20082041012353376-76
164คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ58,7507,0503,5251,0574,582110-110
165คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า13,39438,17419,0875,72624,813259-259
166คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า19,07053,63426,8178,04534,862243-243
167คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ85,6205,9932,9968983,894176-176
168คุณณํฐฏ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจอะหลั่ยประตู247,35012,5156,2571,8778,13447-47
169บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ420,94652,61826,3097,89234,201222-222
170บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ420,94652,61826,3097,89234,201222-222
171งานอาหารปรุงและเบเกอรี่อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่-1,076,22852,83415,85068,68449-49
172S&T Footwear2018เย็บรองเท้า6,62617,2948,6472,59411,241171-171
173คุณศิวะ ธำรงวรพรงานเย็บฟองน้ำ40014,8007,4002,2209,62023-23
174คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ5,9409264631386015-5
175บริษัทเวิลลฺดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ97,62515,7597,8792,36310,24281-81
176คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ13,9702,2351,1173351,45212-12
177คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ69,20511,5885,7941,7387,53256-56
178คุณชายติดกล่องกระดาษ132,7201,9909952981,29322-22
179คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า4,26017,9018,9502,68511,635114-114
180คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ669,66017,7578,8782,66311,541237-237
181คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ7862,3581,1793531,53229-29
182คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ98,7669,4164,7081,4126,12064-64
183บริษัทนารายณ์ ซูปเปอร์แมคพับถุงกระดาษ131,99510,1915,0951,5286,62370-70
184คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ50,2895,0612,5307593,28944-44
185คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์29,9603,8651,9325792,51163-63
186บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก142,0382,8401,4204261,84655-55
187คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า1,0563,0091,5044511,95585-85
188คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ51,2006,1443,0729213,99371-71
189คุณจุ๊งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า17,78450,68425,3427,60232,944263-263
190คุณกิตติ ดินสุธาเย็บรองเท้า10,72930,42015,2104,56319,773135-135
191คุณธำรง คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ93,5906,5513,2759824,257148-148
192คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู202,64310,9595,4791,6437,12262-62
193คุณพลอยนภัสพับถุงกระดาษ9,7501,2186091827916-6
194บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ262,45332,80616,4034,92021,323226-226
195งานอาหารปรุงและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-1,396,64252,63815,79168,42945-45
196S&T Footwear2018เย็บรองเท้า2,6517,5503,7751,1324,907166-166
197คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ44016,2808,1402,44210,58220-20
198คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ44016,2808,1402,44210,58220-20
199บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ66,00510,8135,4081,6227,03062-62
200คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ53,4709,3414,6701,4016,07149-49
201คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ54,5759,4674,7331,4206,15347-47
202คุณชายติดกล่องกระดาษ68,6201,0295141546685-5
203คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ฟหนีบผ้า5,43233,03716,5184,95521,473116-116
204คุรศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ446,92725,08712,5433,76316,306197-197
205คุฯสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ4101,23061518479925-25
206คุฯสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ109,69713,1636,5911,9748,56560-60
207บริษัทนารายณ์ซุปเปอร์แมคพับถุงกระดาษ212,97514,1247,0622,1189,18065-65
208บริษัทนารายณ์ซุปเปอร์แมคพับถุงกระดาษ212,97514,1247,0622,1189,18065-65
209คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ71,3737,2563,6281,0884,71641-41
210คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์10,2005,6732,8368503,68688-88
211คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า5,13714,6407,3202,1969,51677-77
212บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก246,1094,9222,4617383,19948-48
213คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า1,9365,5172,7588273,58525-25
214คุณณัฏฐ์์นนท์ ศรีวัฒนกุลกิจอะหลั่ยประตู426,90721,27610,6383,19113,82999-99
215คุณนภาพรพับถุงกระดาษ3,9104692347030416-16
216คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ85,20010,2245,1121,5336,64573-73
217คุณจุ๊งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า18,23051,95625,9787,79333,771278-278
218คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า7,56521,56710,7833,23514,018122-122
219คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ167,01010,5315,2561,5796,835153-153
220คุณพลอยนภัสพับถุงกระดาษ20,8002,8761,4384311,86953-53
221บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ249,80631,22515,6124,68220,294265-265
222อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-1,758,54062,45818,73781,19546-46
223S&T Footwear2018เย็บรองเท้า6,67316,7958,3972,51310,910169-169
224คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ47017,3908,6952,60811,30322-22
225บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ101,22016,5638,28128,48436,76554-54
226คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ65,61511,2825,6411,6927,33337-37
227คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ98,13516,1068,0532,41510,46850-50
228คุณชายผลิตกล่องกระดาษ137,8402,0671,0333101,34314-14
229คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า7,34039,82719,9135,97425,887133-133
230คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ431,5757,0763,5381,0614,599207-207
231คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ22567533710143812-12
232คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ97,54411,7055,8521,7557,60750-50
233บริษัทนารายณ์ซุปเปอร์แมคผลิตกล่องกระดาษ330,12519,9579,9782,99312,97183-83
234คุณพิชาติ ปริยกุลผลิตกล่องกระดาษ82,2598,2764,1381,2415,37946-46
235คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์31,7604,9442,4727413,21356-56
236คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า7,44121,20610,6033,18013,78383-83
237บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก530,88211,1125,5561,6667,22246-46
238คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า8322,3711,1853551,54013-13
239คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจอะหลั่ยประตู438,03423,12311,5613,46815,029114-114
240คุณนภาพรพับถุงกระดาษ1,7503501755222715-15
241คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า20,32957,93728,9688,69037,658270-270
242คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า10,17829,52214,7614,42819,189143-143
243คุณพลอยนภัสพับถุงกระดาษ9,9001,23761818580353-53
244บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ199,20324,90012,4503,73516,185264-264
245บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ262,45332,80616,4034,92021,323226-226
246คุณขจรพับถุงกระดาษ6,0309404701416114-4
247คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ75,6009,0724,5361,3605,89678-78
248คุณพิรวิชญ์บรรจุสำลี1123,73155918674541-41
249คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ172,09312,5976,2981,8898,187147-147
250อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่-1,841,83057,99017,39675,38642-42
251S&T Footwear2018เย็บรองเท้า24,04357,16528,5828,57437,156158-158
252คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ66024,42012,2103,66315,87324-24
253บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ121,88520,16710,0833,02513,10858-58
254คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ73,49012,2106,0601,8187,87834-34
255คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ51,1508,5854,2921,2875,57925-25
256คุณชายติดกล่องกระดาษ111,5002,1661,0833241,40713-13
257คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า8,76039,68119,8405,95225,792123-123
258คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ782,61411,0215,5101,6537,163138-138
259คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ4011,20360118078115-15
260คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ114,09513,6916,8452,0538,89888-88
261บริษัทนาราย์ซูปเปอร์แมคติดกล่องกระดาษ37,6003,9221,9165882,50421-21
262คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ99,3239,9484,9741,4926,46643-43
263คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์42,5604,3502,1756522,82746-46
264คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า5,34215,5347,7672,33010,09770-70
265คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า5,34215,5347,7672,33010,09770-70
266บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก399,4427,6733,8361,1504,98643-43
267คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า6,13717,4908,7452,62311,36870-70
268คุณณัฎฐ์นนท์ ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู450,34423,01811,5093,45214,961177-177
269คุณชายใส่ไส้กล่องกระดาษ43,1306463239641912-12
270คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า20,12457,40628,7038,61037,313230-230
271คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า20,12457,40628,7038,61037,313230-230
272คุณกิตติ ดินสุธาเย็บรองเท้า17,74951,40925,7047,71133,415186-186
273คุณพิรวิชญ์บรรจุสำลี931,46744014658643-43
274บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ268,77633,59716,7985,03921,837279-279
275คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์ พับถุงกระดาษ198,97715,1237,5612,2689,829147-147
276คุณขจรพับถุงกระดาษ14,8502,2571,1283381,46613-13
277คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ76,7009,2044,6021,3805,98287-87
278บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ268,77633,59716,7985,03921,837279-279
279อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่-1,649,36961,0288,71769,74540-40
รวมทั้งสิ้น(279 แห่ง)24,772,0093,721,4101,132,9324,854,34227,771-27,771