Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ปกรณ์ ดิษหงษาถังส้วมคอนกรีต901,7658822641,14615-15
2นายโชคชัย แสนคำเย็บผ้าวน4502,2501,1253371,46234-34
3นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม648,3204,1601,2485,408-3232
4นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยประกอบอวน6253,5551,7775332,310294-294
5นายปรีชา มหิรัญม้วนป้ายกระดาษ14,6001,46073021994914-14
6นายนัฐวุฒิ นานคำทำเก้าอี้ไม้1503,7501,8755622,43726-26
7เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีด3923,2821,5914772,068-33
8ปกรณ์ ดิษหงหาถังส้วมคอนกรีต1052,0151,0073021,30916-16
9นายโชคชัย แสนคำเย็บผ้าวน3751,8759372811,21835-35
10นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม10013,0006,5001,9508,450-3434
11นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยประกอบอวน8715,5272,7638293,592284-284
12นายนัฐวุฒิ นานคำทำเก้าอี้ไม้1503,7501,8755622,43722-22
13เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีด4433,4651,7325192,251-33
14ปกรณ์ ดิษหงษาถังส้วมคอนกรีต671,28564219283416-16
15นายสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงกระดาฐ3751,8759372811,21832-32
16นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม364,6802,3407023,042-3535
17นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยประกอบอวน2061,442721216937212-212
18นายนัฐวุฒิ นานคำทำเก้าอี้ไม้1503,7501,8755622,43726-26
19เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีด4313,3791,6895062,195-33
20นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยประกอบอวน41913,9156,9572,0879,04483-83
21นายสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงกระดาษ156,30018,7569,3782,81312,191253-253
22ปกรณ์ ดิษหงษาถังส้วมคอนกรีต841,6358172451,0627-7
23นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม8410,9205,4641,6387,102-2929
24นายนัฐวุฒิ นานคำทำเก้าอี้ไม้1503,7501,8755622,43724-24
25เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีด4173,2681,6344902,124-33
26นายวิมาน โยธาโทนถังส้วมคอนกรีต671,6108052411,0467-7
27นายสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงกระดาษ500,00060,00030,0009,00039,00039344437
28นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม709,1004,5501,3655,915-3535
29นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยประกอบอวน50015,0007,5002,2509,75091-91
30นายนัฐวุฒิ นานคำทำเก้าอี้ไม้2507,2503,6251,0874,71221-21
31เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีด4103,2821,6414922,133-33
32นายวิมาน โยธาโทนถังส้วมคอนกรีต2045,2852,6427923,4346-6
33นายนัฐวุฒิ นานคำพับถุงกระดาษ685,00082,20041,10012,33053,43038644430
34นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยประกอบอวน3856,3503,1759524,12771-71
35นายณัฐวุฒิ นานคำทำเก้าอี้ไม้2006,0003,0009003,90022-22
36เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีด2113,3571,6785032,181-33
37นายธรรมสิทธิ์ ทองพลอยประกอบอวน1605,6002,8008403,64067-67
38นายวิมาน โยธาโทนถังส้วมคอนกรีต1684,2502,1256372,7627-7
39นายสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงกระดาษ442,50053,10026,5507,96434,51436541406
40นายณัฐวุฒิ นานคำทำเก้าอี้ไม้2006,0003,0009003,90023-23
41เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีด3803,4051,7025102,212-33
รวมทั้งสิ้น(41 แห่ง)394,458197,17659,140256,3162,8523153,167