Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ เขต เรือนจำ สถานประกอบการ (แห่ง) รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
14ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น4662,240314,56494,367408,931160-160
21ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี157,67224,2447,27331,51712-12
31ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา281,75038,83111,64950,48020-20
48สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช3-------
54สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด1----18119
65สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง2-------
74เรือนจำกลางขอนแก่น4306,480135,57740,671176,24880-80
810เรือนจำกลางคลองเปรม1-------
92เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา122,091,126763,345233,196996,541295-295
102เรือนจำกลางชลบุรี3193,141110,93927,621138,56032-32
1110เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช313,950---47-47
1210เรือนจำกลางนครสวรรค์5735,300314,70694,401409,107104-104
1310เรือนจำกลางพิษณุโลก2340,830161,19048,554209,74461-61
141เรือนจำกลางลพบุรี25631,464259,65080,974340,62435787444
151เรือนจำกลางสมุทรปราการ6795,845314,17394,043408,216108-108
161เรือนจำจังหวัดชัยนาท1-------
173เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ1-------
181เรือนจำจังหวัดนนทบุรี125,35012,0123,58415,5966-6
197เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4228,30095,75828,660124,41840-40
201เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6497,030223,49067,113290,60370-70
215เรือนจำจังหวัดพะเยา697,50048,75014,62563,37515-15
226เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก123,62510,0403,01213,0524-4
233เรือนจำจังหวัดยโสธร232,28612,8283,85016,67810-10
243เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ4186,10065,57719,31984,896-2020
259เรือนจำจังหวัดสตูล121,7009,7652,92912,6948-8
267เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร4229,57399,96229,957129,91942-42
271เรือนจำจังหวัดสระบุรี3107,00046,32513,85260,17727-27
286เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์51,058,400241,60472,462314,066167-167
291เรือนจำจังหวัดอ่างทอง3155,29559,01011,80170,81130-30
305เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน2117,33555,72716,71072,43722-22
3110เรือนจำพิเศษธนบุรี81,578,000749,549224,863974,412240-240
328เรือนจำอำเภอหลังสวน5-------
335เรือนจำอำเภอเทิง388,92340,44212,13052,57222-22
รวมทั้งสิ้น 13410,356,2154,208,0581,257,6165,465,6741,9971082,105