Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ เขต เรือนจำ สถานประกอบการ (แห่ง) รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
14ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น6844,940401,346120,400521,746240-240
21ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี3238,978110,36333,108143,47152-52
31ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา281,75038,83111,64950,48020-20
45ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง9165,25778,49423,545102,039151-151
58สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4-------
64สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด1----18119
75สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง2-------
84เรือนจำกลางขอนแก่น4306,480135,57740,671176,24880-80
910เรือนจำกลางคลองเปรม1-------
102เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา212,845,7881,030,298313,3981,343,696419-419
112เรือนจำกลางชลบุรี3193,141110,93927,621138,56032-32
1210เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช526,350620-62087-87
1310เรือนจำกลางนครสวรรค์6877,500376,856113,046489,902126-126
1410เรือนจำกลางพิษณุโลก2340,830161,19048,554209,74461-61
151เรือนจำกลางลพบุรี42903,548375,959115,860491,819575134709
161เรือนจำกลางสมุทรปราการ365,450,4711,729,053596,9272,325,980705-705
171เรือนจำจังหวัดชัยนาท1-------
183เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ1-------
191เรือนจำจังหวัดนนทบุรี125,35012,0123,58415,5966-6
205เรือนจำจังหวัดน่าน171,176,505531,828158,880690,708201-201
217เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10311,100131,79439,410171,20460-60
221เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12822,910370,626111,567482,193126-126
235เรือนจำจังหวัดพะเยา697,50048,75014,62563,37515-15
246เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก123,62510,0403,01213,0524-4
253เรือนจำจังหวัดยโสธร232,28612,8283,85016,67810-10
263เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ5209,90071,95221,23193,183-2525
279เรือนจำจังหวัดสตูล121,7009,7652,92912,6948-8
287เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร4229,57399,96229,957129,91942-42
291เรือนจำจังหวัดสระบุรี3107,00046,32513,85260,17727-27
306เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์81,330,400241,60472,462314,066212-212
311เรือนจำจังหวัดอ่างทอง8248,89592,75319,825112,57860-60
325เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน4283,655122,48940,405162,89452-52
3310เรือนจำพิเศษธนบุรี122,308,5001,096,536328,9581,425,494377-377
343เรือนจำอำเภอบัวใหญ่5160,80080,40024,120104,52026-26
358เรือนจำอำเภอหลังสวน11-------
365เรือนจำอำเภอเทิง4104,92348,04214,40462,44627-27
รวมทั้งสิ้น 26319,769,6557,577,2322,347,8509,925,0823,8191603,979