Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน101,07534,80010,44045,24014-14
2บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน127,87342,74412,82355,56717-17
3บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน285,760114,09634,228148,32444-44
4JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน121,87541,93812,58154,51919-19
5บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน117,30042,55012,76555,31516-16
6บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน500,180191,33657,400248,73665-65
7JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน148,52551,23115,36966,60017-17
8บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน131,77544,47113,34157,81216-16
9บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน492,160188,64756,594245,24167-67
10JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน136,50049,64014,89264,53219-19
11บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน133,32247,11514,13461,24917-17
12บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน412,160156,29246,887203,17965-65
13JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน132,92566,53614,25780,79320-20
14บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน114,84152,60911,27363,88217-17
15บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน411,840216,02446,290262,31464-64
16JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน146,25073,85315,82589,67819-19
17บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน132,33062,61213,41776,02916-16
18บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน450,240242,24651,909294,15563-63
19JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน131,30045,81013,74359,55317-17
20บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน125,44241,23412,37053,60417-17
21บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน454,720174,82452,447227,27159-59
22JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน117,00040,47512,14252,61718-18
23บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน137,99949,15414,74663,90015-15
24บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน409,600156,63546,990203,62563-63
25JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน102,70034,49710,34944,84619-19
26บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน138,09446,22913,86860,09725-25
27บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน374,720152,19745,659197,85667-67
28บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน289,820111,86933,560145,42967-67
29JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน106,60037,00011,10048,10014-14
30บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน134,50145,78413,73559,51916-16
31บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน340,160137,07141,121178,19243-43
32JWDแปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน101,07534,80010,44045,24020-20
33บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน127,87342,74412,82355,56717-17
34บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน285,760114,09634,228148,32444-44
35บริษัท JWD แปซิฟิค จำกัดอาหารแช่แข็งแรงงาน103,02537,18611,15648,34216-16
36บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์แรงงาน133,12244,42213,32657,74815-15
37บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบจักรยานแรงงาน327,680129,49338,847168,34044-44
รวมทั้งสิ้น(37 แห่ง)8,038,1223,194,260897,0754,091,3351,171-1,171