Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำกลางลพบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลค โทรนิคส์ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้ทักษะความชำนาญและสายตาในการทำงาน59,65524,1607,24831,40813-13
2บริษัท เอส ทู สมาร์ท จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้ทักษะความชำนาญและสายตาในการทำงาน16,3206,6091,9828,591-99
3นางน้อย โกเกตุอุตสาหกรรมดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้แรงงานหมักดินขาว–หยอดดินในภานะให้เป็นก้อน3,8101,5434622,0057-7
4อุตสาหกรรมดินสอพองน้อยโกเกตุปั้นดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้แรงงานหมักดินขาว หยอดดินในภาชนะให้เป็นก้อนตากแดด7,0702,8638593,72210-10
5บริษัท เอสทูสมาร์ท จำกัดประชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ19,4387,8722,36110,233-1515
6หจก.ภิรมย์รัช อิเลคโทรนิคส์ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ58,15123,5517,06530,61613-13
7อุตสาหกรรมดินสอพองลพบุรีนางน้อยโกเกตุผลิตและปั้นดินสอพองแปรรูปทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน9,5703,8751,1625,0379-9
8หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วน ใช้สายตาในการทำงาน63,88225,8727,76133,63318-18
9บ.เอส ทู สมาร์ท จก.ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วน ใช้สายตาในการทำงาน16,2506,5811,9748,555-1515
10อุตสาหกรรมดินสอพองลพบุรีนางน้อยโกเกตุผลิตและปั้นดินสอพองแปรรูปทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน4,7002,6645713,23512-12
11หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วน ใช้สายตาในการทำงาน79,14944,8779,61654,49315-15
12บ.เอสทูสมาร์ท จก.ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วน ใช้สายตาในการทำงาน14,7828,3811,79610,177-1010
13อุตสาหกรรมดินสอพองลพบุรีนางน้อยโกเกตุผลิตและปั้นดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน6,8603,8898334,72212-12
14หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วน ใช้สายตาในการทำงาน32,78718,5903,98322,57311-11
15บ.เอสทูสมาร์ท จก.ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วน ใช้สายตาในการทำงาน12,9397,3361,5728,908-1010
16อุตสาหกรรมดินสอพองลพบุรีนางน้อยโกเกตุผลิตและปั้นดินสอพองแปรรูปทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน8,0553,2629784,24011-11
17หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์32,57313,1923,95717,14915-15
18บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์21,5738,7372,62111,358-1010
19บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์12,4955,0601,5186,578-1010
20หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์36,55514,8044,44119,24518-18
21นางน้อย โกเกตุงานปั้นดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน6,3902,5877763,3639-9
22นางน้อย โกเกตุงานปั้นดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน4,3951,7795332,3128-8
23หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ15,0446,0921,8277,91913-13
24บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ8,5073,4451,0334,478-55
25บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ19,3527,8372,35110,18823-23
26นางน้อย โกเกตุงานปั้นดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน6,6002,8218463,6677-7
27หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ6,7642,8918673,75833-33
28บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ5,7792,4707413,211-22
29บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ28,76612,2973,68915,98623-23
30นางน้อย โกเกตุงานปั้นดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน5,7002,4367313,1676-6
31หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ12,3635,2851,5856,87020-20
32บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ1,096468140608-22
33บ.ทองคูณอนันต์ จก. (กองA)ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ30,22212,9203,87616,79620-20
34บ.ทองคูณอนันต์ จก. (กองB)ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ20,6398,8232,64611,46920-20
35นางน้อย โกเกตุงานปั้นดินสอพองทำงานกลางแจ้ง/ใช้ดินขาวหมัก-หยอดดินให้เป็นก้อน3,0001,2823841,6666-6
36หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ21,6089,2372,77112,00818-18
37บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ23,3629,9872,99612,983-1818
38บ.ทองคูณอนันต์ จก. (กองA)ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ33,63914,3804,31418,69420-20
39บ.ทองคูณอนันต์ จก. (กองB)ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ใช้สายตาและความชำนาญ33,64314,3824,31418,69620-20
รวมทั้งสิ้น(39 แห่ง)803,483355,13799,180454,317410106516