Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำกลางอุบลราชธานี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1อู่ศักดิ์ ออร์โต้คาร์ซ่อมบำรุงรถยนต์ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์18,600---4-4
2บริษัทยงกิจวินโด้แอนด์ดอร์ซับพลายผลิตและจำหน่ายอะลูมิเนียม กระจกช่างผลิตและจำหน่ายอะลูมิเนียม กระจก191,437---30-30
3บริษัทวัฒนาเครนรับซื้อของเก่าคัดแยกชิ้นส่วนมีมูลค่าเพื่อจำหน่าย98,750---14-14
รวมทั้งสิ้น(3 แห่ง)308,787---48-48