Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดนครนายก
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1วังรี รีสอร์ทบ้านพัก รีสอร์ทจัดตกแต่งสวน1,250250-2505-5
2เอเดน สวนเกษตรแหล่งท่องเที่ยวจัดตกแต่งสวน5,000250-25010-10
รวมทั้งสิ้น(2 แห่ง)6,250500-50015-15