Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก.ส สยามรัตน์รับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง80,00020,9006,27027,17017-17
2หจก.ส สยามรัตน์งานรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง100,00047,50014,25061,75029-29
3หจก.ส สยามรัตน์งานรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง150,00071,37521,37592,75026-26
รวมทั้งสิ้น(3 แห่ง)330,000139,77541,895181,67072-72