Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัทฟูจิคูระ ลิมิเต็ดรับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าลากสายไฟฟ้า56,10040,3927,57347,96510-10
2ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทวัสก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง117185-5
3บริษัทฟูจิคูละ ลิมิเต็ดติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงลากดึงสายไฟฟ้าแรงสูง654184910-10
รวมทั้งสิ้น(3 แห่ง)56,17640,4407,58248,02225-25