Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษกองงานซัก -รีด นวดบริการรับซัก-รีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย35,35012,9803,90016,880-55
2เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบริการรับซัก-รีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย35,80012,9003,87416,774-66
3เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบริการรับซัก - รีดเสื้อผ้าและะนวดแผนไทย35,50012,9753,89216,867-77
4หจก.ปิยภัทร์ค้าไม้เฟอร์นิเจอร์/แปรรูปไม้ช่างไม้15,5005,9001,7737,67315-15
5เรือนจำจังกวัดศรีสะเกษบริการรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย36,00013,2003,94217,142-66
6เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบริการรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย3,95020,6804,42425,104-66
7เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบริการรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย39,85014,6404,38019,020-55
8หจก.ปิยภัทร์ ค้าไม้บริการเฟอร์นิเจอร์/แปรรูปไม้77,40028,3208,88137,20115-15
9เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบริการรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย41,20015,2904,55719,847-55
10เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทยบริการ44,60016,8205,04621,866-55
11เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทยบริการ42,50016,0974,82920,926-77
12เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทยบริการ46,60016,5754,97221,547-55
13เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทยบริการ37,50012,6503,79516,445-55
14เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบริการรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย47,50017,2025,14622,348-55
15เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบริการรับซีกรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทย44,00015,7204,70420,424-55
16เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษรับซักรีดเสื้อผ้าและนวดแผนไทยบริการ44,00015,7604,40120,161-55
รวมทั้งสิ้น(16 แห่ง)627,250247,70972,516320,2253077107