Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1อิฐบล็อกสบป่องทำอิฐบล็อกจัดทำอิฐบล็อก44,17520,9786,28527,26311-11
2ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีตทำอิฐบล็อกจัดทำอิฐบล็อก73,16034,74910,42545,17411-11
3ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีตทำอิฐบล็อกจัดทำอิฐบล็อก61,44029,1848,75537,93916-16
4ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีตทำอิฐบล็อกจัดทำอิฐบล็อก79,36037,69611,29948,99519-19
รวมทั้งสิ้น(4 แห่ง)258,135122,60736,764159,37157-57