Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บ.วาวาแพครับจ้างค่าจ้างเเรงงานสถานประกอบการ316,240128,07742,692170,76939-39
2บ.วาวาแพคงานรับจ้างค่าจ้างเเรงงานสถานประกอบการ291,400118,01739,339157,35637-37
3บ.วาวาแพครับจ้างค่าจ้างเเรงงานสถานประกอบการ269,115108,99136,330145,32137-37
4บ.วาวาแพคงานรับจ้างค่าจ้างเเรงงานสถานประกอบการ268,880108,89636,298145,19430-30
5บ.วาวาแพครับจ้างค่าจ้างเเรงงานสถานประกอบการ224,14096,05820,584116,64230-30
รวมทั้งสิ้น(5 แห่ง)1,369,775560,039175,243735,282173-173