Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
รายงานผู้ต้องขัง เข้ารับการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ เขต เรือนจำ นักโทษเด็ดขาด
ที่นับถือศาสนาพุทธ
ธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก
ผู้เรียน ผู้สอบผ่าน ผู้เรียน ผู้สอบผ่าน ผู้เรียน ผู้สอบผ่าน
ชายหญิงรวม ชายหญิงรวมร้อยละ ชายหญิงรวมร้อยละ ชายหญิงรวมร้อยละ ชายหญิงรวมร้อยละ ชายหญิงรวมร้อยละ ชายหญิงรวมร้อยละ
15ทสญ.เชียงใหม่----5656------7272------8282-----
210ทสญ.นครราชสีมา-2,4302,430407-40716.75----159-1596.54----79-793.25----
32รจก.ชลบุรี1,570-1,5701,003-1,00363.89856-85685.34444-44428.28391-39188.06123-1237.83107-10786.99
45รจจ.พะเยา1,2101831,3931842604.3111405185.00124161.15731062.5092110.7972981.82
510ทสญ.กลาง-4,1254,125-65365315.83-----1971974.78-----1311313.18----
66รจอ.หล่มสัก1,1871681,35561561178.6360359581.202724513.7620143466.67145191.405-526.32
79รจจ.สตูล2982031819133210.06----112134.09----3141.26----
810ทสญ.นครราชสีมา----273273--273273100.00-150150--14114194.00-5454--434379.63
910ทสญ.กลาง-4,2134,213-48548511.51-47647698.14-1591593.77-15315396.23-1141142.71-144144126.32
1010รจก.เขาบิน---155-155-----127-127-----109-109-----
116ทสญ.พิษณุโลก-965965-20520521.24-----21621622.38-----82828.50----
122รจพ.พัทยา3,0535403,5932081243329.2420712433199.70103391423.951023914199.30224260.722042492.31
135รจอ.แม่สะเรียง30327330------------------------
146รจจ.อุตรดิตถ์-------17981260-----34943-----718-
รวมทั้งสิ้น 7,62112,67120,2921,8711,9073,77818.621,3131,0292,34261.998838631,7468.6055435991352.293594758344.1114619434040.77