Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
รายงานผลการอบรมผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ สัคคสาสมาธิ หลักสูตรการอบรมโดยผู้นำศาสนา หลักสูตรมัคทายก หลักสูตรเรือนจำเรือนธรรม
ผู้เข้ารับการอบรม แยกตามศาสนา ศาสนาคริสต์:คาทอลิก ศาสนาคริสต์:โปรเตสแตนท์ ศาสนาอิสลาม ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม
รุ่นชายหญิงรวม พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม รุ่นชายหญิงรวม รุ่นชายหญิงรวม
110ทสญ.กลาง9-6146143122---566566-3,6463,646-2,8372,8379---9-1,2001,200
22ทสญ.ชลบุรี3-2402402337------313313-1031033---3---
310ทสญ.นครราชสีมา10-21221221011--302302-1,4421,442-99099010---10-487487
46ทสญ.พิษณุโลก8-2,6492,6491,4305026-----553553-3323328---8---
55ทสญ.เชียงใหม่8-22622621610---192192-1,9081,908-2032038---8---
63ทสก.เขาพริก1---2,71912074----120-12074-741---1---
76รจก.กำแพงเพชร7300230530530------10622128386447---7252110362
810รจก.คลองเปรม92,033-2,0332,361------------9463-4639---
92รจก.ฉะเชิงเทรา1----------------150-501---
102รจก.ชลบุรี4918-918918------------4---4---
1110รจก.นครพนม9-46946945591-883412226410236620-209---96,6811,6808,361
121รจก.พระนครศรีอยุธยา4----------107-107124-1244---4---
139รจก.พัทลุง1----------------1-30301---
144รจก.อุดรธานี5604101705705---2391043437723181,090---5---5---
1510รจก.เขาบิน72,124-2,1242,124---1,096-1,096423-4232,039-2,0397434-4347---
168รจจ.กระบี่1200-200200------------1---1---
177รจจ.กาญจนบุรี115050200200------------1---1---
185รจจ.พะเยา91,8003602,1602,160---251134385---5514699---9---
199รจจ.สตูล1028036316312-4-701080---1,5351701,70510---10---
203รจจ.อำนาจเจริญ1281-281281------------1---1---
216รจจ.อุตรดิตถ์3222-222222---60-60---7-73---3---
222รจพ.พัทยา82,1522042,3562,348-71256136392450224721,1591771,3368480-4808---
232รจอ.กบินทร์บุรี3----------------3---3---
248รจอ.ตะกั่วป่า423330263241-22----50308018913202438-384---
255รจอ.ฝาง4216-21621411----8321104---4---436598463
268รจอ.หลังสวน1----------------1---1---
276รจอ.หล่มสัก8240-24022884----2041053093-38---8160-160
285รจอ.แม่สะเรียง739414408332742-27220292108131218-87---7---
รวมทั้งสิ้น 14612,1475,43517,58218,95128214212,3321,4983,8302,6878,49511,1825,2514,84510,0961461,465301,4651,4951467,4583,575