Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การดำเนินงานกิจกรรมด้านเกษตรกรรม
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่ดำเนินการ ด้านพืช (คน) ด้านสัตว์ (คน) ด้านประมง (คน) ตลาดสินค้าเกษตร (คน) เศรษฐกิจพอเพียง (คน) ช่างเกษตร (คน) แปรรูปผลผลิต (คน)
ไร่งานวา ไร่งานวา ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
11ทสพ.จังหวัดปทุมธานี9--4--------------29-29------
21ทสพ.พระนครศรีอยุธยา142-28-------------70-70------
31รจก.พระนครศรีอยุธยา6---6-5-5---------2-2------
41รจจ.สระบุรี15631983918------------15-15------
51รจจ.อ่างทอง2820-163032453-532-21-1------------
62รจจ.นครนายก180--20--10-10------------------
72รจจ.สระแก้ว91--84--75-75---------5-5------
83รจก.อุบลราชธานี92-5015--1-11-1------1-1---2-2
93รจจ.บุรีรัมย์375--280--20-2018-18---15-158-821-218-8
104สกก.จ.ร้อยเอ็ด1--1--2-22-22-2---2-2------
114รจก.ขอนแก่น---------------------------
124รจจ.มุกดาหาร290--144--9-910-10---------17-17---
135ทสพ.ลำปาง1,202-693784920723-23291-29174-74179-17941-41------
145สกก.จ.ลำปาง18-160124160---6-6------5-5------
155รจจ.พะเยา2,860--1,040--275-275126-12624-2425-2548-48------
165รจอ.เทิง1,34233319330--36-3640-4022-22---24-2432-32---
176ทสญ.พิษณุโลก15--132--55----------55------
186รจจ.อุตรดิตถ์127-1315--5-5------------------
197รจจ.กาญจนบุรี5643697224--56-5660-60---------------
207รจจ.สุพรรณบุรี52--52--80-8040-40---------------
218สกก.จ.นครศรีธรรมราช------------------------2-2
228รจจ.พังงา5435218--5-53-31-1------------
238รจจ.ภูเก็ต52--28--7-75-52-21-116117------
248รจจ.ระนอง72--50--------------55-55------
258รจอ.ทุ่งสง8-48-48-812-12---------------
268รจอ.ปากพนัง4012288-810010-1020-20---------------
278รจอ.หลังสวน27--12--163-16364-64---------------
289ทสป.บ้านนาวง4,045-1755555200141-14143-43------48-48------
299รจก.ปัตตานี20--20-----10-10------101020------
309รจก.สงขลา168--60--49-4930-30---4-4------2-2
319รจจ.สงขลา404--404--36-36110-110---------------
329รจอ.เบตง34218240282--70-7040-40---------------
3310ทสพ.หญิง52--17---6060------------------
3410ทสญ.นครราชสีมา72--2---2424------------------
3510รจก.คลองเปรม66--44--109-109---------15-15------
3610รจก.นครศรีธรรมราช390--20--48-4810-10---------------
3710รจก.นครสวรรค์780--520--280-280257-257---------------
3810รจก.พิษณุโลก1,001391,131------------------------
3910รจก.เขาบิน300--50-----5-5---------------
รวมทั้งสิ้น 15,3151664,2954,929811,0131,576891,6651,205-1,205126-126224-2243941641070-7014-14