Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
ข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ ระบบโรงงาน (คน) ลักษณะงานบริการ (คน) ฝึกอาชีพอิสระ/ระยะสั้้น (คน) รวมทั้งสิ้น
ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
11ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา558-558186-186---744-744
21เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา45-4550-50---95-95
31เรือนจำจังหวัดปทุมธานี----4646----4646
41เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-272773743818-815401416
51เรือนจำจังหวัดสระบุรี578-57810616026652631689186875
61เรือนจำจังหวัดอ่างทอง1,6051961,8014829834611951961,6546892,343
71เรือนจำอำเภอธัญบุรี----2222----2222
82ทัณฑสถานหญิงชลบุรี-311311-1919----330330
92สถานกักขังกลางจังหวัดตราด------------
102เรือนจำจังหวัดนครนายก225-225------225-225
112เรือนจำจังหวัดสระแก้ว583-583------583-583
122เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี64925674-1616---64941690
133เรือนจำกลางอุบลราชธานี2,6772722,94974855-65652,6843853,069
143เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์368-368265682---39456450
153เรือนจำอำเภอบัวใหญ่2,147-2,147-293293---2,1472932,440
163เรือนจำอำเภอสีคิ้ว425-425------425-425
174ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น7,347-7,347358-358105-1057,810-7,810
184เรือนจำกลางขอนแก่น3,7762804,056261394655---4,0376744,711
194เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร264571-1818---266389
204เรือนจำอำเภอพล------------
215ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง5,055-5,055---120-1205,175-5,175
225ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่-7,0387,038-1,0251,025-1010-8,0738,073
235เรือนจำจังหวัดพะเยา7,4571,1248,581294271---7,4861,1668,652
245เรือนจำอำเภอเทิง1,299-1,29914230172---1,441301,471
256ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก-2,0332,033-3,7333,733-160160-5,9265,926
266เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์2,38962,39525277302-69692,4143522,766
276เรือนจำอำเภอหล่มสัก2,8873623,2495190195---2,8925523,444
287เรือนจำกลางนครปฐม------------
297เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี4,421-4,42153135188---4,4741354,609
307เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี3,3422923,63441116157---3,3834083,791
318สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
328เรือนจำอำเภอหลังสวน1,758-1,75847192239---1,8051921,997
338เรือนจำอำเภอไชยา461-461-1010---46110471
349ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง---22-22---22-22
359เรือนจำกลางปัตตานี1,160621,222------1,160621,222
369เรือนจำกลางสงขลา922-9223-3---925-925
379เรือนจำจังหวัดสงขลา693-69320-20---713-713
389เรือนจำจังหวัดสตูล143314652833---14831179
399เรือนจำอำเภอเบตง76923792------76923792
4010ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง-1,6491,649-1,1631,163----2,8122,812
4110ทัณฑสถานหญิงกลาง-974974-437437----1,4111,411
4210เรือนจำกลางคลองเปรม9,417-9,41768-68---9,485-9,485
4310เรือนจำกลางนครพนม182224406-4141---182265447
4410เรือนจำกลางนครสวรรค์2,5847983,382126510636502523022,7601,5604,320
4510เรือนจำกลางพิษณุโลก339-339------339-339
4610เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร14,821-14,821210-210---15,031-15,031
รวมทั้งสิ้น 81,10815,74496,8521,8459,67311,5182897771,06683,24226,194109,436