Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
ข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง : ระบบโรงงาน (30 ชม.ขึ้นไป)
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ ช่างไม้ (คน) ช่างสี (คน) ช่างปูน (คน) ช่างจักสาน (คน) งานสิ่งประดิษฐ์ (คน) อื่นๆ (คน) รวมทั้งสิ้น
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงรวม
11ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี30-----------30-30
21ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา648---25-------673-673
31ทัณฑสถานหญิงธนบุรี---------157-591-748748
41เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา----------45-45-45
51เรือนจำจังหวัดชัยนาท----------174-174-174
61เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา---------27---2727
71เรือนจำจังหวัดสระบุรี528---50-------578-578
81เรือนจำจังหวัดอ่างทอง1,786-----171--192217952,1742872,461
92ทัณฑสถานหญิงชลบุรี---------311-30-341341
102สถานกักขังกลางจังหวัดตราด---------------
112เรือนจำกลางชลบุรี140-60---------200-200
122เรือนจำจังหวัดนครนายก22---------210-232-232
132เรือนจำจังหวัดสระแก้ว620-20---30-----670-670
142เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี714---------1962591025935
153เรือนจำกลางอุบลราชธานี411-----37--652,2292072,6772722,949
163เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ1,743-1,047-1,936---1,6132,6904,01211010,3512,80013,151
173เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์468-----465-----933-933
183เรือนจำจังหวัดยโสธร----40-----80-120-120
193เรือนจำอำเภอบัวใหญ่990-125-----30-1,002-2,147-2,147
203เรือนจำอำเภอรัตนบุรี108---------213-321-321
213เรือนจำอำเภอสีคิ้ว1,821-----------1,821-1,821
224ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น114-64-----1,706-5,668-7,552-7,552
234เรือนจำกลางขอนแก่น1,587-1,815-62---29320519753,7762804,056
244เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม98-----180-----278-278
254เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร---------40265264571
264เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด34-----88--1417-13914153
275ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง723-436---943-1,289-3,697-7,088-7,088
285ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่-83-------465-12,349-12,89712,897
295สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง---------------
305เรือนจำกลางลำปาง59-----------59-59
315เรือนจำจังหวัดน่าน3,722-425---3,554-----7,701-7,701
325เรือนจำจังหวัดพะเยา1,498-612---5,39882333102,5681,26210,3091,58011,889
335เรือนจำอำเภอฝาง34-37---370--285121526123649
345เรือนจำอำเภอเทิง564-232-32-448---216-1,492-1,492
356ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก---------1,107-926-2,0332,033
366เรือนจำกลางตาก258-164-----364417-47544519
376เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก65-27-28-955---29-1,104-1,104
386เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,873-1,129-23-470--127-63,4951333,628
396เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์55-30-100-17-168392495461993712
406เรือนจำอำเภอสวรรคโลก1,953-669---------2,622-2,622
416เรือนจำอำเภอหล่มสัก816-----143-987362941-2,8873623,249
427เรือนจำกลางนครปฐม---------------
437เรือนจำกลางสมุทรสงคราม113---------16-129-129
447เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี1,149-671---3,433-----5,253-5,253
457เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี1,091-1,329---2,084--921,6223826,1264746,600
468สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช---------------
478เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี12-------123212323664100
488เรือนจำจังหวัดพังงา----46-------46-46
498เรือนจำจังหวัดภูเก็ต231-----------231-231
508เรือนจำจังหวัดระนอง2-----------2-2
518เรือนจำอำเภอหลังสวน1,447-23---847---30252,347252,372
528เรือนจำอำเภอไชยา317---------681-998-998
539เรือนจำกลางปัตตานี1,00062----160-----1,160621,222
549เรือนจำกลางพัทลุง---------------
559เรือนจำกลางสงขลา774---14-260---46-1,094-1,094
569เรือนจำจังหวัดสงขลา469-----408---262-1,139-1,139
579เรือนจำจังหวัดสตูล155-32---68---34736023605
589เรือนจำอำเภอนาทวี80-----------80-80
599เรือนจำอำเภอเบตง414-----43923----85323876
6010ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง---------1,640-413-2,0532,053
6110ทัณฑสถานหญิงกลาง-------10-4,293-174-4,4774,477
6210ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา---------198-1,344-1,5421,542
6310เรือนจำกลางคลองเปรม3,258-1,018-84-103-594-5,151-10,208-10,208
6410เรือนจำกลางนครพนม182--------247-22182269451
6510เรือนจำกลางนครสวรรค์1,777-1,343-----22281241,1153,4661,1234,589
6610เรือนจำกลางพิษณุโลก411-6---6-----423-423
6710เรือนจำกลางเขาบิน----24-------24-24
6810เรือนจำกลางเชียงราย201-----34--311--235311546
6910เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร1,130-----211-100-19,465-20,906-20,906
รวมทั้งสิ้น 37,69514511,314-2,464-21,322417,28312,97849,66619,366129,74432,530162,274