Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
ข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง : ระบบโรงงาน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ ช่างไม้ (คน) ช่างสี (คน) ช่างปูน (คน) ช่างจักสาน (คน) งานสิ่งประดิษฐ์ (คน) อื่นๆ (คน) รวมทั้งสิ้น
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงรวม
11ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา558-----------558-558
21เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา----------45-45-45
31เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา---------27---2727
41เรือนจำจังหวัดสระบุรี528---50-------578-578
51เรือนจำจังหวัดอ่างทอง1,287-----171--135147611,6051961,801
62ทัณฑสถานหญิงชลบุรี---------311---311311
72สถานกักขังกลางจังหวัดตราด---------------
82เรือนจำจังหวัดนครนายก15---------210-225-225
92เรือนจำจังหวัดสระแก้ว583-----------583-583
102เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี534---------1152564925674
113เรือนจำกลางอุบลราชธานี411-----37--652,2292072,6772722,949
123เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์173-----195-----368-368
133เรือนจำอำเภอบัวใหญ่990-125-----30-1,002-2,147-2,147
143เรือนจำอำเภอสีคิ้ว425-----------425-425
154ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น64-64-----1,666-5,553-7,347-7,347
164เรือนจำกลางขอนแก่น1,587-1,815-62---29320519753,7762804,056
174เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร---------40265264571
185ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง518-335---705-882-2,615-5,055-5,055
195ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่-48-------301-6,689-7,0387,038
205เรือนจำจังหวัดพะเยา1,148-474---4,34681662601,3238567,4571,1248,581
215เรือนจำอำเภอเทิง433-179-32-448---207-1,299-1,299
226ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก---------1,107-926-2,0332,033
236เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,285-865-23-216----62,38962,395
246เรือนจำอำเภอหล่มสัก816-----143-987362941-2,8873623,249
257เรือนจำกลางนครปฐม---------------
267เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี967-566---2,888-----4,421-4,421
277เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี757-998---1,587--92-2003,3422923,634
288สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช---------------
298เรือนจำอำเภอหลังสวน1,109-23---596---30-1,758-1,758
308เรือนจำอำเภอไชยา116---------345-461-461
319เรือนจำกลางปัตตานี1,00062----160-----1,160621,222
329เรือนจำกลางสงขลา647---14-215---46-922-922
339เรือนจำจังหวัดสงขลา278-----257---158-693-693
349เรือนจำจังหวัดสตูล101-3---36---331433146
359เรือนจำอำเภอเบตง414-----35523----76923792
3610ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง---------1,236-413-1,6491,649
3710ทัณฑสถานหญิงกลาง-------10-948-16-974974
3810เรือนจำกลางคลองเปรม2,979-929-62-103-542-4,802-9,417-9,417
3910เรือนจำกลางนครพนม182--------202-22182224406
4010เรือนจำกลางนครสวรรค์1,363-961-----1708907902,5847983,382
4110เรือนจำกลางพิษณุโลก339-----------339-339
4210เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร830-----138-43-13,810-14,821-14,821
รวมทั้งสิ้น 22,4371107,337-243-12,596414,7795,29933,71610,29481,10815,74496,852