Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
ข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง : ลักษณะงานบริการ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ นวด (คน) เสริมสวย (คน) คาร์แคร์ (คน) กาแฟฯ (คน) ครัวชวนชม (คน) อื่นๆ (คน) รวมทั้งสิ้น
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงรวม
11ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา--------186---186-186
21เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา------30---20-50-50
31เรือนจำจังหวัดปทุมธานี-----------46-4646
41เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-29-39---57283-187374381
51เรือนจำจังหวัดสระบุรี---2--643--100115106160266
61เรือนจำจังหวัดอ่างทอง---4524--27-160246648298346
71เรือนจำอำเภอธัญบุรี---10-----12---2222
82ทัณฑสถานหญิงชลบุรี-5-5---4-5---1919
92เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี-------16-----1616
103เรือนจำกลางอุบลราชธานี-5-672---5-3074855
113เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์-12-31--26----13265682
123เรือนจำอำเภอบัวใหญ่-------26-247-20-293293
134ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น----------358-358-358
144เรือนจำกลางขอนแก่น-291048682--13-2375243261394655
154เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร---18---------1818
164เรือนจำอำเภอพล---------------
175ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่-508-59---22-133-303-1,0251,025
185เรือนจำจังหวัดพะเยา-13-529--24----294271
195เรือนจำอำเภอเทิง---2038-595455--14230172
206ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก-176-471-171---895-2,020-3,7333,733
216เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์---146-----46258525277302
226เรือนจำอำเภอหล่มสัก---225----35-1335190195
237เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี-63-474-4925----53135188
247เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี-2484333----5-4441116157
258เรือนจำอำเภอหลังสวน-68-9047--34----47192239
268เรือนจำอำเภอไชยา-5-----5-----1010
279ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง----7-----15-22-22
289เรือนจำกลางสงขลา------3-----3-3
299เรือนจำจังหวัดสงขลา----20-------20-20
309เรือนจำจังหวัดสตูล---145------1452833
3110ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง-211-105-------847-1,1631,163
3210ทัณฑสถานหญิงกลาง-19-56-----154-208-437437
3310เรือนจำกลางคลองเปรม----------68-68-68
3410เรือนจำกลางนครพนม---17-------24-4141
3510เรือนจำกลางนครสวรรค์-326-7383---5473864126510636
3610เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร----108-----102-210-210
รวมทั้งสิ้น -1,4931121,4104921731732492432,0558254,2931,8459,67311,518