Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
ข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง : ลักษณะงานบริการ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ นวด (คน) เสริมสวย (คน) คาร์แคร์ (คน) กาแฟ เครื่องดื่มและเบเกอรี่ (คน) ครัวอาหาร (คน) อื่นๆ (คน) รวมทั้งสิ้น
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงรวม
11ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี----10---34---44-44
21ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา------32-237---269-269
31ทัณฑสถานหญิงธนบุรี-21-13---------3434
41เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา------30-28-20-78-78
51เรือนจำกลางสมุทรปราการ-64-54---245-2563822633828821,264
61เรือนจำจังหวัดชัยนาท---25---------2525
71เรือนจำจังหวัดปทุมธานี-----------46-4646
81เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-29-39---57283-187374381
91เรือนจำจังหวัดสระบุรี---2--643--100115106160266
101เรือนจำจังหวัดอ่างทอง---6344--124-272246668525593
111เรือนจำอำเภอธัญบุรี---10-----12---2222
122ทัณฑสถานหญิงชลบุรี-5-----4-10---1919
132ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง----20-3-14---37-37
142เรือนจำกลางชลบุรี----12-12-174---198-198
152เรือนจำจังหวัดนครนายก----5--4-1313-181735
162เรือนจำจังหวัดสระแก้ว---3010-------103040
172เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี-------44-----4444
183เรือนจำกลางอุบลราชธานี-5-672---5-3074855
193เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ-7558075--132-37-9280416496
203เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์-12-683-38-6083-34101197298
213เรือนจำอำเภอบัวใหญ่-------26-247-20-293293
223เรือนจำอำเภอรัตนบุรี-------13-17-5-3535
233เรือนจำอำเภอสีคิ้ว------602011728-11077339416
244ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น----------408-408-408
254เรือนจำกลางขอนแก่น-291048682--13-2375243261394655
264เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม-3-45--2-31-654651
274เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร---18---------1818
284เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด97--9-52-----70777
294เรือนจำอำเภอพล---------------
305ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่-1,026-108---79-250-523-1,9861,986
315เรือนจำกลางลำปาง-8-9----19---191736
325เรือนจำจังหวัดน่าน---80-----65---145145
335เรือนจำจังหวัดพะเยา-25-538--37----3867105
345เรือนจำอำเภอฝาง---2---------22
355เรือนจำอำเภอเทิง---2856-785345115--179196375
366ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก-176-471-171---895-2,020-3,7333,733
376เรือนจำกลางตาก-15-----111692--16118134
386เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก----5-------5-5
396เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์---195---34-962510325428453
406เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์--3----23--184212748
416เรือนจำอำเภอหล่มสัก---225----35-1335190195
427เรือนจำกลางสมุทรสงคราม----8--5838--164359
437เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี-75-5614-5925----73156229
447เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร----10-------10-10
457เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี-3985049----35-11957243300
468เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี-6-12---16-3772227293165
478เรือนจำจังหวัดภูเก็ต-3-713--26-61--1397110
488เรือนจำจังหวัดระนอง-20-20---------4040
498เรือนจำอำเภอหลังสวน-94-11267--50-90-2867374441
508เรือนจำอำเภอเกาะสมุย-37-----------3737
518เรือนจำอำเภอไชยา-14-----14201316-364177
529ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง----22-----15-37-37
539เรือนจำกลางสงขลา------4-----4-4
549เรือนจำจังหวัดสงขลา----30---39-45-114-114
559เรือนจำจังหวัดสตูล---2012-6-43446326886154
569เรือนจำอำเภอนาทวี---2---15-27---4444
579เรือนจำอำเภอเบตง------39-11--32023
5810ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง-279-147---43---1,298-1,7671,767
5910ทัณฑสถานหญิงกลาง-104-307-----993-923-2,3272,327
6010ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา-8-19-11-133-28---199199
6110เรือนจำกลางคลองเปรม----------68-68-68
6210เรือนจำกลางนครพนม-25-27---16-25-24-117117
6310เรือนจำกลางนครสวรรค์-411-95115--651605864178736914
6410เรือนจำกลางเชียงราย57-677-65105---9677275352
6510เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร----149-30-60-144-383-383
6610เรือนจำพิเศษธนบุรี------75---1,507-1,582-1,582
รวมทั้งสิ้น 142,6221202,3598821845531,5567874,4173,0366,4375,39217,57522,967