Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
ข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง : ฝึกอาชีพอิสระ/ระยะสั้้น (ต่ำกว่า 30 ชม.)
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ ช่างคอมพิวเตอร์ (คน) ช่างยนต์ (คน) ช่างไฟฟ้า (คน) ทำอาหาร (คน) ช่างอิเล็คทรอนิกส์ (คน) ช่างประปา (คน) ช่างขนมและเบเกอรี่ (คน) เครื่องดื่ม (คน) อื่นๆ (คน) รวมทั้งสิ้น
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงรวม
11เรือนจำจังหวัดชัยนาท------------336377204980159163322
21เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา--8---------------8-8
31เรือนจำจังหวัดสระบุรี------526----------52631
41เรือนจำจังหวัดอ่างทอง------1220-------5--1225226
52เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี----25-------------25-25
62เรือนจำจังหวัดสระแก้ว---------------2030-302050
73เรือนจำกลางอุบลราชธานี-------65-----------6565
83เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ-------406-----227--38-38633671
93เรือนจำจังหวัดยโสธร----40-------------40-40
104ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น------105-------35---140-140
114สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด----------------18-18-18
124เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม-------------14-----1414
134เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู-----------------100-100100
145ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง--37-37-120-----------194-194
155ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่-------90-----100-80---270270
165เรือนจำจังหวัดน่าน-------7-----4-----1111
175เรือนจำอำเภอฝาง-------------9--30-30939
186ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก-------160---------48-208208
196เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์-------69-----------6969
206เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์----------------50-50-50
218เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี----56--37-----11-5359402415455870
228เรือนจำจังหวัดระนอง10-20-------------178-208-208
238เรือนจำอำเภอหลังสวน-----------------65-6565
248เรือนจำอำเภอไชยา----------------6030603090
259เรือนจำกลางพัทลุง--40-210-----------110-360-360
269เรือนจำกลางสงขลา------------31-----31-31
2710ทัณฑสถานหญิงกลาง-------------90---100-190190
2810เรือนจำกลางนครสวรรค์--41---9252--------225-275252527
2910เรือนจำกลางเขาบิน----------------29-29-29
3010เรือนจำกลางเชียงราย------5146----------5146151
3110เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร----------------8-8-8
รวมทั้งสิ้น 10-146-368-2451,478----645181121301,1848252,1292,9515,080