Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
ข้อมูลผู้ต้องขังผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน :
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ เขต เรือนจำ นวดแผนไทย ช่างเครื่องเรือนไม้ ช่างปูกระเบื้อง ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างทาสีภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างอะลูมิเนียม รวมทั้งสิ้น
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงรวม
11ทสพ.พระนครศรีอยุธยา----20---20-------------40-40
21รจก.พระนครศรีอยุธยา--------20-41-----------61-61
32ทสญ.ชลบุรี-------25---------------2525
42รจจ.สระแก้ว--25---25---------------50-50
52รจอ.กบินทร์บุรี--22---25---------------47-47
63รจก.นครราชสีมา----28-28---------------56-56
73รจก.อุบลราชธานี-40--30--------29--------306999
83รจอ.บัวใหญ่----55-----55-----------110-110
94รจก.ขอนแก่น-------------------------
105ทสพ.ลำปาง------20---------------20-20
115รจจ.น่าน----50-----------------50-50
125รจจ.พะเยา------23---------------23-23
135รจอ.เทิง--------50-------------50-50
146ทสญ.พิษณุโลก-30---------------------3030
158สกก.จ.นครศรีธรรมราช-------------------------
168รจจ.ชุมพร------22---------------22-22
178รจอ.หลังสวน-38185-48-----30-----------26338301
188รจอ.ไชยา--25---25---------------50-50
199รจก.สงขลา----24-----------------24-24
2010รจก.คลองเปรม----60-40-50-------------150-150
2110รจก.นครพนม--20---20---------------40-40
2210รจก.พิษณุโลก-------------------------
รวมทั้งสิ้น -108277-315-22825140-126--29--------1,0861621,248