ข่าว/ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ หน่วยงานในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติเฝ้าฯ รับเสด็จฯ นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร, นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทูลเกล้าฯถวายผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง, พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย,พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นพันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน 100 ราย

การจัดสัมมนาระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นางสาวเพลินใจ แต้เกษม) ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพฤตินิสัย และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถานที่กำหนดให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจำทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และเรือนจำกลางคลองไผ่ เข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

   วันที่ 19-21 มีนาคม  2561 ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดโครงการสัมมนาครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพิธีเปิดที่ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ 

กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ สอศ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กรมราชทัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และและการยางแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.20 นาฬิกา เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ภายในจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามเขตอำนาจศาลจังหวัดอุทัยธานี มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี ทิศเหนือ ติดกับ สภ.เมืองอุทัยธานี ทิศใต้ ติดกับบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด ทิศตะวันออก ติดถนนศรีอุทัย ทิศใต้ติดถนนวงศาโรจน์ …