กลุ่มงานบริหารการเงิน (กบ.)

บทบาทหน้าที่

  • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และจัดอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
  • ดำเนินการด้านการพัสดุ และการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์
  • พิจารณา เสนอความเห็นการขออนุมัติ อนุญาต ดำเนินการด้านการพัสดุและการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังของเรือนจำ
  • ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดที่จัดซื้อด้วยเงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังออกจากบัญชีเรือนจำ
  • จัดทำรายงานการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์
  • จัดทำงบการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ภาพรวม ของกรมราชทัณฑ์
  • รวบรวมฐานะการเงิน เงินร้านสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง ของเรือนจำ
  • การจัดทำประมาณการรายได้เงินผลพลอยได้ประจำปีเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์

02 – 967 – 2222 ต่อ 533-534

บุคลากร / เจ้าหน้าที่

br.correct.go@gmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *