กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย (กพพ.)

ภารกิจ / หน้าที่

  • กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการพัฒนา การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และพัฒนารูปแบบโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
  • กำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์
  • การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านพัฒนาพฤตินิสัยแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมราชทัณฑ์
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์

02 – 967 – 2222 ต่อ 552

br.correct.co@gmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *