หน้าแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางนครพนม ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.00 น. 

ประมวลภาพพิธีเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ปีงบประมาณ 2561