การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 2

การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 2 วันพฤ …

การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 2 Read More »

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ …

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่ …

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Read More »

กรมราชทัณฑ์ จัดงานฉลองปริญญาผู้ต้องขังบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2566

✨✨✨ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอายุตม์ …

กรมราชทัณฑ์ จัดงานฉลองปริญญาผู้ต้องขังบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »