หน้าแรก

Download รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย
Download รายการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 2023

กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนและสังคม ที่มีต่อกรมราชทัณฑ์ และให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตนเป็นคนดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สามารถดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ได้ที่นี่

กิจกรรมรวมพลคนอาสาประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนอาสาประจำเดือนเมษายน 2565 โดยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 
Read More

การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช…

Read More

สถิติ / ข้อมูล