กรมราชทัณฑ์ จัดงานฉลองปริญญาผู้ต้องขังบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2566

✨✨✨ วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอายุตม์ …

กรมราชทัณฑ์ จัดงานฉลองปริญญาผู้ต้องขังบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาพฤตินิสัยด้านการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทำงานผู้ต้องขัง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับองค์กร วัฒนธรรม และก้าวทันโลกดิจิทัลยุคใหม่

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ เ …

พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาพฤตินิสัยด้านการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทำงานผู้ต้องขัง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับองค์กร วัฒนธรรม และก้าวทันโลกดิจิทัลยุคใหม่ Read More »

เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ Bike Man ภายใต้มูลนิธิ ณภาฯ

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนว …

เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ Bike Man ภายใต้มูลนิธิ ณภาฯ Read More »

งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

✨✨✨ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้นายว …

งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 Read More »