เตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

เตรียมความพร้อมสถานที่การจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย และนางพรเอื้อง ตรีทอง นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ มอบหมายให้นางสาวมาริสา วิริยะรัมภ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาววันทนา เนืองอนันต์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย นำทีมคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าดูพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม