TIJ เตรียมการจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือ

สำรวจพื้นที่ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ เตรียมการจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมทักษะการทำงาน

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นาย วิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย มอบหมายให้ นายสิริชัย เมืองมูลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าสำรวจพื้รที่ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ เตรียมการจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมทักษะการทำงาน ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ บริษัท ไนซ์คอล จำกัด