ร่วมถวายพระพร

https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/25

3 มิถุนายน 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์