เดือน: เมษายน 2023

ฝึกวิชาชีพการประกอบอาหาร ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

กองพัฒนาพฤตินิสัย นำที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์ ด้านการฝึกวิชา …

ฝึกวิชาชีพการประกอบอาหาร ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี Read More »

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยว “แดนดอยฮาง”

“แดนดอยฮาง ท่องเที่ยวเกษตรวิถีไทย สร้างโอกาสพัฒนาอาชีพอ …

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยว “แดนดอยฮาง” Read More »