งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

✨✨✨ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยมีนางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานเขาพริก เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ฯ

ในการนี้ ทัณฑสถานบำบัดลำปาง เรือนจำจังหวัดลำพูน และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการฝึกวิชาชีพหม่อนไหมในราชทัณฑ์ แบบครบวงจรในภาคเหนือ ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหม ✨✨✨