กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมสรรพากร

✅✅✅กรมราชทัณฑ์เชิญชวน บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้โอกาสรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน สร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคง โดยกรมสรรพากรได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรณีรับผู้พ้นโทษซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม ⬇︎⬇︎⬇︎สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบดังนี้ ✨✨✨ https://drive.google.com/…/1IrbHYggjb8YH9k9z