10 อันดับเรือนจำยอดจำหน่ายสูงสุด: งานนิททรศการฯlogo
กรมราชทัณฑ์
ยอดการจำหน่ายสินค้า งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 47
ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2556
ณ เรือนจำกลางคลองเปรม
ยอดการจำหน่ายสินค้า งานนิทรรศการฯ 10 อันดับสูงสุด
(จากยอดจำหน่ายทั้งหมด 42,084,042.00 บาท)

  เรือนจำ/ทัณฑสถาน ยอดจำหน่าย
(บาท)
คิดเป็นร้อยละ
1. รจก.คลองเปรม 2,375,690.00 5.65
2. รจก.นครสวรรค์ 2,275,165.00 5.41
3. รจก.เชียงราย 1,970,500.00 4.68
4. รจก.กำแพงเพชร 1,773,900.00 4.22
5. รจพ.ธนบุรี 1,174,626.00 2.79
6. รจก.เชียงใหม่ 1,074,400.00 2.55
7. รจอ.สวรรคโลก 1,038,085.00 2.47
8. รจจ.พะเยา 1,010,600.00 2.40
9. รจอ.แม่สอด 997,080.00 2.37
10. รจอ.หล่มสัก 945,550.00 2.25
  รวมทั้งสิ้น 14,635,596.00 34.78