admin

โครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบ …

โครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง Read More »

โครงการอบรมการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ หลักสูตร ระดับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกร …

โครงการอบรมการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ หลักสูตร ระดับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Read More »