ส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ได้จัดการประชุมคณะก […]