การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 11

ส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยมีนายกนก กรุณามิตร เป็นประธานการประชุมฯ และได้รับเกียรติจากนายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย