พิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.20 นาฬิกา เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ภายในจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามเขตอำนาจศาลจังหวัดอุทัยธานี มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี ทิศเหนือ ติดกับ สภ.เมืองอุทัยธานี ทิศใต้ ติดกับบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด ทิศตะวันออก ติดถนนศรีอุทัย ทิศใต้ติดถนนวงศาโรจน์ …