พิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.20 นาฬิกา เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ภายในจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามเขตอำนาจศาลจังหวัดอุทัยธานี มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี ทิศเหนือ ติดกับ สภ.เมืองอุทัยธานี ทิศใต้ ติดกับบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด ทิศตะวันออก ติดถนนศรีอุทัย ทิศใต้ติดถนนวงศาโรจน์

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดถวายเพื่อทอดพระเนตร ได้แก่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 (สายอาชีพ) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 (สายสามัญ) นิทรรศการพระบรมราชจักรีวงศ์ ดพระเนตรห้องปฏิบัติการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามประเภทคดี มุมศาสนา ต้นไม้ความรู้ “คุณมะขาม” นสิทรรศการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังงานแกะสลักโฟม งานปั้น งานถักโครเชต์ งานประดิษฐ์ใบตอง แกะสลักผลไม้ และการทำขนมไทย

ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่รวม 459 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่อาคารห้องสมุด 439 ตารางเมตร มีจำนวนหนังสือ 9,280 เล่ม จัดมุมเรียนรู้และจัดหนังสือสื่อสารสนเทศให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการใช้บริการและการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง อาทิเช่น มุมหนังสือพระบรมราชวงศ์จักรี มุมเศรษฐกิจพอเพียง มุมสุขภาพ มุมสร้างแรงบันดาลใจ มุมอาชีพ และมุมศาสนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และเข้าจัดการศึกษาอบรมให้กับผู้ต้องขัง