กรมราชทัณฑ์ จับมือกรมการท่องเที่ยว และ ททท.ลงนาม MOU พัฒนา ส่งเสริม และการยกระดับมาตรฐานเรือนจำท่องเที่ยว

              วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จับมือกรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และการยกระดับมาตรฐานเรือนจำ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางวันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมพิธีและกล่าวเจตนารมณ์ร่วมกัน พร้อมนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ประสาน ความร่วมมือกับ กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการพัฒนาพื้นที่เรือนจำ/ ทัณฑสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขัง ได้ฝึกทักษะความชำนาญ ด้านการเกษตร และวิชาชีพที่ส่งเสริมงานบริการ เช่น การทำอาหารและเครื่องดื่ม การชงกาแฟ บริการนวด ตกแต่งสวน การแปรรูปผลผลิตการเกษตร รวมทั้งการฝึกงานบริการการเป็นมัคคุเทศก์ โดยกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมมือ ในการยกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ที่มีการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร และส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ

โดยที่ผ่านมา มีเรือนจำท่องเที่ยวเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจำกลางระยอง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เรือนจำชั่วคราวเขาบิน สังกัดเรือนจำกลางราชบุรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา และเรือนจำชั่วคราว เขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด และในปีต่อๆไป กรมราชทัณฑ์มีแผนเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเพิ่มเติม เช่น เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง สังกัดเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เรือนจำชั่วคราว บ้านห้วยเตย สังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เรือนจำชั่วคราว ดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย

นายชาญฯ กล่าวปิดท้ายว่า กรมราชทัณฑ์ มีความคาดหวังว่าเรือนจำท่องเที่ยวทุกแห่ง จะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่สามารถจะสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่สุจริตของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ และเป็นคนดี มีคุณค่า ของสังคมตลอดไป