พิธีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ สดช.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ กรมราชทัณฑ์ และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สดช. และ กรมราชทัณฑ์ ผ่านออนไลน์ระบบ Webex โดยมีผู้บริหาร คณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ และถ่ายทอดสดไปยังเรือนจำทั่วประเทศ นายอายุตม์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะสำหรับนำไปใช้ ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ สอดรับกับสภาพสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน โดยนำร่องในเรือนจำ 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสัญญาณจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ ผ่าน Virtual Private Network หรือ VPN ซึ่งเป็นเครือข่ายระบบปิดที่มีความปลอดภัยสูง เหมาะสมกับการดำเนินงานในเรือนจำ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น กรมราชทัณฑ์จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น

11 หลักสูตร สดช.

  • ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ
  • นักขายออนไลน์มืออาชีพ
  • ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
  • การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 5.นักเขียนรีวิวสินค้ามืออาชีพ
  • เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นรายได้ ด้วยการขายภาพออนไลน์
  • บล็อกเกอร์ นักเขียนบทความสร้างรายได้
  • นักวาดสติกเกอร์สำหรับแอปพลิเคชันการแชทพูดคุย
  • การไลฟ์สดขายสินค้าให้น่าสนใจ
  • พื้นฐานการทำ Podcast อย่างมืออาชีพ
  • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์