ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 46

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดให้มีงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2555 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และในงานนี้ ได้มีการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ขึ้น รวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2555

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถานได้พัฒนาในด้านการสร้างสรรค์ออกแบบ ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ให้เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

  {gallery}nitas_prakaud{/gallery}

การประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 46

รางวัล  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

ที่

รายการ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน

1

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดรับแขกชนิดมีเบาะ    

เรือนจำกลางบางขวาง

2

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดรับแขกชนิดไม่มีเบาะ 

เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

3

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดอาหารชนิดมีเบาะ     

เรือนจำจังหวัดเลย

4

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดอาหารชนิดไม่มีเบาะ  

เรือนจำกลางบางขวาง

5

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ตู้โชว์เข้ามุมห้อง  

เรือนจำกลางบางขวาง

6

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ตู้โชว์ชิดผนัง 

เรือนจำกลางบางขวาง

7

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป คันฉ่อง

เรือนจำกลางบางขวาง

8

ประเภทเครื่องเรือนโลหะผสมไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ชุดรับแขก 

เรือนจำกลางบางขวาง

9

ประเภทเครื่องเรือนโลหะผสมไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ชุดอาหาร  

เรือนจำกลางบางขวาง

10

ประเภทเครื่องเรือนโลหะผสมไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ชั้นโลหะ

ทัณฑถานบำบัดพิเศษลำปาง

11

ประเภทเครื่องเรือนหวาย เก้าอี้นั่งเอนนอน 

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

12

ประเภทเครื่องเรือนหวาย ชุดรับแขก

เรือนจำกลางบางขวาง

13

ประเภทเครื่องเรือนหวาย ชุดอาหาร 

เรือนจำกลางบางขวาง

14

ประเภทเครื่องจักสาน ไม้ไผ่ หวาย หรือวัสดุอื่น ๆ  กระเป๋าถือสตรี

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

15

ประเภทเครื่องจักสาน ไม้ไผ่ หวาย หรือวัสดุอื่น ๆ ฝาชี

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

16

ประเภทเครื่องจักสาน ไม้ไผ่ หวาย หรือวัสดุอื่น ๆ ตะกร้าเอนกประสงค์

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

17

ประเภทความคิดสร้างสรรค์  ประเภทไม้

เรือนจำพิเศษมีนบุรี

18

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทผ้า

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

19

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทวัสดุเหลือใช้

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

20

ประเภทงานประดิษฐ์ (งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย ) งานประดิษฐ์ประเภทเสื้อผ้า

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

21

ประเภทงานประดิษฐ์ (งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย ) งานประดิษฐ์ประเภทผ้าคลุมเตียง 

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

22

ประเภทงานประดิษฐ์ (งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย )งานประดิษฐ์ประเภทผ้าปูโต๊ะ

ทัณฑสถานหญิงกลาง

23

ประเภทคทา ไม้เท้า ไม้ตะพด

เรือนจำจังหวัดเลย

24

ประเภทเครื่องเรือนมาตรฐานทั่วไปในโครงการแนะนำผลิตภัณฑ์และการผลิต

เรือนจำจังหวัดภูเก็จ

 

 

 

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประจำปี 2555

งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 46

การประกอบอาหาร

 

ลำดับที่

เรือนจำทัณฑสถาน

รางวัลที่ 1

เรือนจำอำเภอหล่มสัก

รางวัลที่ 2

ทัณฑสถานหญิงกลาง

รางวัลที่ 3

เรือนจำจังหวัดพิจิตร

รางวัลชมเชย

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

                                                                                                                 

การชงเครื่องดื่มโบราณ                                                                                     

ลำดับที่

เรือนจำทัณฑสถาน

รางวัลที่ 1

ทัณฑสถานหญิงกลาง

รางวัลที่ 2

เรือนจำกลางนครปฐม

รางวัลที่ 3

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลชมเชย

เรือนจำอำเภอหล่มสัก

                                                                                                                 

การประกอบเครื่องเรือนไม้                                                                                 

ลำดับที่

เรือนจำทัณฑสถาน

รางวัลที่ 1

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

รางวัลที่ 2

เรือนจำกลางนครปฐม

รางวัลที่ 3

เรือนจำกลางกำแพงเพชร

รางวัลชมเชย

เรือนจำกลางคลองเปรม

                                                                                                                 

การแกะสลักไม้                                                                                               

ลำดับที่

เรือนจำทัณฑสถาน

รางวัลที่ 1

เรือนจำกลางนครปฐม

รางวัลที่ 2

เรือนจำกลางเชียงใหม่

รางวัลที่ 3

เรือนจำกลางคลองเปรม

รางวัลชมเชย

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา