กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นคุณประโยชน์ […]