เดือน: มีนาคม 2019

กรณีศึกษาโปรแกรมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์

น.ช. ดุล (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ประเภทคดีลักทรัพย์ ศาลจังหวัด ธัญบุรี ตัดสินโทษมีกำหนด 1 ปี 10 เดือน 15 วัน เป็นความผิดครั้งแรก ก าหนดพ้นโทษ 12 มีนาคม 2562 รับย้ายจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีมาทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อมูลจากทะเบียนประวัติ มีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดยะลา รูปร่างผอมบางผิวขาวเหลือง ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เสพสารเสพติด การสื่อสาร การเขียน การอ่านภาษาไทย ได้ระดับต่ำ ถนัดที่จะสื่อสารภาษายาวี

โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดี และพฤติการณ์การกระทำผิด ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

กรมราชทัณฑ์ได้ขับเคลื่อนมาตรฐานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านแก้ไข พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถานนำผู้ต้องขังที่เข้าข่ายสามารถทำการพัก และลดวันต้องโทษ เข้ารับอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด เพื่อให้สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

กรณีศึกษา : โปรแกรมผู้กระทำผิดทางเพศ

กรณีศึกษา ผู้ต้องขังประเภทคดีข่มขืนและฆ่า กำหนดโทษตลอดชีวิต ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อเข้าร่วมอบรมโปรแกรมแก้ไขผู้ต้องขัง ตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประเภทคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จากข้อมูลการจำแนก ลักษณะผู้ต้องขังระบุว่ารับย้ายมาจากเรือนจำกลางชลบุรี เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ รูปร่างสูง –ผอม ผิวดำแดง มีประวัติเสพสารเสพติด ประเภท กระท่อม กัญชา ยาบ้า สักลายบนร่างกายและใบหน้าหลายจุด