การลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาค และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาอบรม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมีนายอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมฯ นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา และผู้บัญชาการเรือนจำใกล้เคียงในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

mou_torakamanakom (2)
mou_torakamanakom (4)
mou_torakamanakom (5)
mou_torakamanakom (6)
mou_torakamanakom (7)
mou_torakamanakom (8)
mou_torakamanakom (9)
mou_torakamanakom (10)
mou_torakamanakom (11)
mou_torakamanakom (12)
mou_torakamanakom (13)
mou_torakamanakom (14)
mou_torakamanakom (15)
mou_torakamanakom (16)
mou_torakamanakom (17)
mou_torakamanakom (18)
mou_torakamanakom (19)
mou_torakamanakom (20)
mou_torakamanakom (21)
mou_torakamanakom (22)
mou_torakamanakom (23)
mou_torakamanakom (24)