ภาคเอกชนบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดเรือนจำ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. “กลุ่มสานต่อที่พ่อสร้าง ใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับกลุ่ม “รวมพลคนคติใจเดียวกัน” และคุณสุนิตา พวงจันทร์ ร่วมกันจัดซื้อหนังสือ “อารียา เมตายา” (AREEYA METAYA) จำนวน 143 เล่ม มอบให้แก่ห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมีนายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย และนางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนายธาตรี โภควนิช ผู้แต่งหนังสือดังกล่าว ได้มาร่วมมอบหนังสือด้วย