พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาพฤตินิสัยด้านการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทำงานผู้ต้องขัง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับองค์กร วัฒนธรรม และก้าวทันโลกดิจิทัลยุคใหม่

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาพฤตินิสัยด้านการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทำงานผู้ต้องขัง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับองค์กร วัฒนธรรม และก้าวทันโลกดิจิทัลยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กนกศักดิ์ ลิขิตไพวัลย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรไทยสุนทรพจน์ มาเป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี