การประชุมเปิดตัวโครงการนำร่องต้นแบบช่างเชื่อมใต้น้ำ

ตามที่กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ และได้จัดทำโครงการนำร่องต้นแบบประจำปี 2555 ตามนโยบายดังกล่าว   โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะ…

ตามที่กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้น โทษ และได้จัดทำโครงการนำร่องต้นแบบประจำปี 2555 ตามนโยบายดังกล่าว   โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพานิช จิตร์แจ้ง) ได้เดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการนำร่องต้นแบบช่างเชื่อมใต้น้ำ ณ เรือนจำกลางชลบุรี พร้อมศึกษา ดูงานอาชีพช่างเชื่อมใต้น้ำทหาร ณ กรมโรงงานทหาร จังหวัดชลบุรี และในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ได้ประชุมหารือการเปิดตัวโครงการอัญมณีสวย รวยในเรือนจำจันทบุรี ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี พร้อมเข้าดูการฝึกวิชาชีพการเจียระไนพลอย ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุร

 

 

การประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพานิช จิตร์แจ้ง)

  เกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการนำร่องต้นแบบช่างเชื่อมใต้น้ำ

และโครงการอัญมณีสวย รวยในเรือนจำจันทบุรี

พร้อมศึกษาดูงานในสาขาอาชีพดังกล่าว

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555