กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงและพิจารณาควา […]